Kategorier
Forsiden

Alle innlegg i kategorien: Vi mener

Et reddet liv skal også leves

Mange barn som overlever kreft, må leve resten av livet med senskader. De får ikke den oppfølgingen de fortjener.

Antibiotikaresistens - vår tids største trussel

Det finnes en pandemi som er skumlere enn korona. Hvis vi ikke gjør mer for å stanse utviklingen av antibiotikaresistens, vil flere liv kunne gå tapt enn av kreft og korona, til sammen.

27 000 ganger takk

Tusen takk til deg som gir av din tid for å gjøre hverdagen litt enklere for dem som er berørt av kreft. Hurra for frivillighetens dag!