Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: pasientsikkerhet

Misforståtte ventetider

For en hver person med mistanke om alvorlig sykdom er tiden du venter i usikkerhet før endelig svar og eventuell behandling skal starte en enorm psykisk belastning. Derfor har vi en pasientrettighetslov med lovbestemte tidsfrister. Regjeringen har foreslått endringer i denne loven. Vi frykter dessverre at med regjeringens lovforslag vil flere pasienter oppleve at det …

Enkelt innsyn i egen journal må på plass

Regjeringen la nylig frem et forslag om å etablere en elektronisk pasientjournal som følger deg gjennom hele livet. Den skal sikre at oppdatert og korrekt pasienthistorikk følger pasientene og er lett tilgjengelig for leger og sykepleiere, samt pasienten selv. Forslaget får bred støtte både på Stortinget og blant pasientorganisasjonene, men det er ikke alle som …