Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: pasient

Pasienten i sentrum

Tone Steinfeld er kreftkoordinator i Askøy kommune utenfor Bergen. Sammen med Anne Kjersti Drange, fagsjef Helse og omsorg deler hun en suksesshistorie fra egen kommune. Først når vi lykkes med å sette pasienten i sentrum klarer vi å skape en god kreftomsorg i kommunen. Så enkelt og likevel så vanskelig. Når mennesker opplever alvorlig sykdom …

Hvor får jeg best kreftbehandling?

Jeg holdt et foredrag på en Nordisk konferanse i forrige uke. Temaet var verdien av klinisk forskning, sett fra pasientens perspektiv. Ettersom jeg ikke har hatt kreft, måtte jeg gjøre en svært nyttig øvelse: Jeg tenkte meg langt inn i rollen som pasient. Jeg har en nyoppdaget kreftdiagnose. Hva vil jeg da være opptatt av? …

Enkelt innsyn i egen journal må på plass

Regjeringen la nylig frem et forslag om å etablere en elektronisk pasientjournal som følger deg gjennom hele livet. Den skal sikre at oppdatert og korrekt pasienthistorikk følger pasientene og er lett tilgjengelig for leger og sykepleiere, samt pasienten selv. Forslaget får bred støtte både på Stortinget og blant pasientorganisasjonene, men det er ikke alle som …