Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: minoriteter

Et helsegap som må lukkes

Nordmenn får stadig bedre helse. Helt siden vi startet å måle befolkningens sunnhet på 1800-tallet har vi hatt en relativt jevn og rask bedring. Vi lever lenger, sunnere og er mer tilfreds med egen helse enn noensinne før. Store medisinske fremskritt og økt kunnskap om kropp og sunnhet har nådd frem til befolkningen og gjort …

Sosiale ulikheter i helse

Innvandrerkvinner sjekker seg ikke for brystkreft tidsnok. Derfor er dødeligheten altfor høy. Det å snakke om brystene sine er i noen kulturer en skam. Det er tydelige tabuer knyttet til både kjønnsorganer og bryster. Fordi mange kvinner vegrer seg for å snakke om brystkreft, kommer de for sent til legen. I Tyrkia bruker mange betegnelsen …

Et skritt i retning likeverdige helsetjenester

May-Britt Knobloch er minoritetskoordinator i Kreftforeningen og blogger her om den nye nasjonale strategien for innvandrerhelse. Det er svært gledelig at vi har fått en strategi om innvandrernes helse. Norge har en visjon om likeverdige helse- og omsorgstjenester til alle. Denne strategien kan føre oss nærmere denne visjonen. I Norge har vi ingen oversikt over …