Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: livsstil

Krefttallenes klare tale

Flere får kreft, men heldigvis er det også stadig flere som overlever. Vi kan ta grep som i fremtiden gir færre krefttilfeller og gjør flere friske. Noen kan vi ta som individer, men hovedgrepene må tas på samfunnsnivå.

Et helsegap som må lukkes

Nordmenn får stadig bedre helse. Helt siden vi startet å måle befolkningens sunnhet på 1800-tallet har vi hatt en relativt jevn og rask bedring. Vi lever lenger, sunnere og er mer tilfreds med egen helse enn noensinne før. Store medisinske fremskritt og økt kunnskap om kropp og sunnhet har nådd frem til befolkningen og gjort …

Må jeg forsvare meg fordi jeg har fått lungekreft?

Jeg snakket med en dame som fikk lungekreft for et år siden. Hun hadde fortalte naboen sin at hun hadde fått lungekreft,  og da var naboens første kommentar: ”Jeg visste ikke at du har røkt”.  Som en konsekvens av det var hun alltid nøye med å fortelle alle hun møtte at hun aldri hadde røkt. Hun hadde faktisk …