Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: kreftkoordinator

Kreftkoordinator der du bor

Kreft fører ofte med seg langvarige og komplekse pasientforløp. Omlag 30000 mennesker får kreft hvert år. For å klare seg hjemme etter behandling kan både kreftrammede og pårørende ha behov for hjelp fra kommunen sin. Vi jobber for at alle norske kommuner skal ha en kreftkoordinator.

Forpliktende handlingsplan for kreft

«Sammen – mot kreft» er en nasjonal strategi på kreftområdet for perioden 2013-2017. Her definerer Helse- og omsorgsdepartementet fem hovedmålområder som til sammen skal bidra til at en god norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging Flere …

Kreftpasient – hva nå?

Du er vant til å håndtere alle livets utfordringer. Så får du kreftdiagnosen. Du blir pasient. Andre skal ordne opp for deg. Mange kreftpasienter tar kontakt med Kreftforeningen og forteller hvor vanskelig de synes det er å bli pasient. De ønsker ikke å sitte passive – de vil gjøre det de kan selv for å bli …