Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: journal

Enkelt innsyn i egen journal må på plass

Regjeringen la nylig frem et forslag om å etablere en elektronisk pasientjournal som følger deg gjennom hele livet. Den skal sikre at oppdatert og korrekt pasienthistorikk følger pasientene og er lett tilgjengelig for leger og sykepleiere, samt pasienten selv. Forslaget får bred støtte både på Stortinget og blant pasientorganisasjonene, men det er ikke alle som …

E-helse – bedre samhandling med helsetjenesten

Vi presenterer gjesteblogger Kristin Bang, spesialrådgiver i e-helse i Kreftforeningen. E-helse er bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møte behovene i befolkningen, hos pasienter, helsepersonell, helseadministratorer og politikere. 13.- 15. april arrangeres Oslo Health Challenge, en 48 timers workshop. Målet er å lage ideer til nye IKT-produkter og tjenester, for å lette yngre …

Hvem eier journalen min, er det meg eller legen?

Det er ikke alltid lett å være pasient eller å ha behov for legehjelp. Noen ganger opplever vi at bare det å komme frem på telefonen til fastlegen er et problem, og når vi kommer frem er det en utfordring å finne en time som passer. Jeg vil ha en lege som er ”på nett” …