Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: fritt sykehusvalg

Hvor får jeg best kreftbehandling?

Jeg holdt et foredrag på en Nordisk konferanse i forrige uke. Temaet var verdien av klinisk forskning, sett fra pasientens perspektiv. Ettersom jeg ikke har hatt kreft, måtte jeg gjøre en svært nyttig øvelse: Jeg tenkte meg langt inn i rollen som pasient. Jeg har en nyoppdaget kreftdiagnose. Hva vil jeg da være opptatt av? …

Geografiske forskjeller

I dagens VG kan vi lese at det er store geografiske forskjeller både i kreftforekomst og overlevelse etter kreft. Selv om mye av forskjellen kan føres tilbake til ulik alderssammensetning i fylkene og selvfølgelig en del tilfeldige utslag, så er dette veldig interessant. Vi vet i dag alt for lite om hva hele forskjellen skyldes. …

Kreftpasienters erfaringer

I dag presenterte Kunnskapssenteret en rapport som viser kreftpasienters erfaring etter opphold på sykehus. Erfaringene er systematisert etter pasientenes vurdering av seks forhold: pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pasientsikkerhet og pårørende. Resultatene fra undersøkelsen viser at kreftpasientene på mange områder har positive erfaringer med sykehusene, men det er variasjon mellom sykehus og det er områder hvor …