Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: forskningsstøtte

Hvorfor støtte nordisk kreftforskning

De nordiske kreftforeningene har i mange år samarbeidet gjennom organisasjonen Nordic Cancer Union – en arena for nordiske initiativer, herunder kreftforskning. NCU utlyser forskningsmidler til felles nordisk kreftforskning, og nylig ble årets forskningsmidler, totalt € 750.000, tildelt 17 nordiske prosjekter. Forutsetningen for å få midler fra NCU er at forskningen skal gjennomføres av forskningsgrupper i …