Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: Barnekonvensjon

Kan barn få for store omsorgsoppgaver når mor eller far blir syke?

Kreftforeningen har sammen med Barns Beste (et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) hatt et seminar om barn som omsorgsgivere. Saul Becker (professor i sosialt arbeid/sosialpolitikk) fortalte om hvordan barn i Storbritannia må ta seg av foreldre som blir syke. De må gjøre alt fra husarbeid til omfattende pleie og sykepleie.  Han var tydelig på å …