Kategorier
Forsiden

Alle innlegg av: Liv Eli Lundeby - seksjonssjef for levekår og rehabilitering

Bedre oppfølging av unge pårørende

Dagens medisin presenterte en gladmelding forrige uke: Økt satsing på skolehelsetjenesten i neste års statsbudsjett. Kreftforeningen bejubler denne satsingen, og det av flere årsaker: Barn og ungdom er vår fremtid, det å forebygge fremtidige helseutfordringer er viktig. Seks måneders ventetid for å få hjelp er alt for lang tid. Barn og unge må få hjelp …

NAV tar grep – skal brukerne endelig bli hørt?

Dagbladet har i dag en førsteside om at “Nav-sjefen tar grep”. Det skisseres også hvilke tiltak som nå iverksettes: Ny opplæring av veiledere med kontinuerlig trening for å øke kompetansen i å møte brukere på en profesjonell måte Nytt opplæringstilbud til nyansatte for å øke forståelsen av egen rolle Obligatorisk etikkurs med vekt på menneskesyn, …

Fra syk til frisk, eller?

Stadig flere overlever kreft. Vi er blitt bedre til å oppdage og behandle kreft. Men hvordan er det å være kreftoverlever? Etter å ha vært gjennom tøffe behandlinger og mye usikkerhet der målet har vært overlevelse, kan pasienter som er ferdigbehandlet begynne å leve livet igjen. Det er ikke uvanlig å ha store forventninger til …