Kategorier
Forsiden

Alle innlegg av: Laila Jensen, spesialrådgiver i seksjon levekår og rehabilitering

Pårørende trenger informasjon og støtte

«Som pårørende merket jeg at min samboer hadde et team av folk rundt seg, men jeg hadde ingen. Var han ikke sterk nok til å si fra, hadde ikke min mening noe å si. Jeg var alltid med på møter, men ble verken hørt eller hilst på».

Kreftpasient – hva nå?

Du er vant til å håndtere alle livets utfordringer. Så får du kreftdiagnosen. Du blir pasient. Andre skal ordne opp for deg. Mange kreftpasienter tar kontakt med Kreftforeningen og forteller hvor vanskelig de synes det er å bli pasient. De ønsker ikke å sitte passive – de vil gjøre det de kan selv for å bli …

Hva med kreftpasientene som ikke har pårørende?

«Å være enslig og få kreft, var veldig vanskelig i mitt tilfelle. Jeg hadde ønsket at det var oppfølging rent menneskelig og psykisk. Man føler seg veldig alene og har ikke så mye overskudd til å be om hjelp. «Alle» andre man snakker med som får kreft har liksom så snille venner og familie rundt …