Kategorier
Forsiden

Alle innlegg av: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Taper man kampen?

I begeistringen over at tre av fire nå overlever kreft er det verdt å reflektere rundt hvordan vi omtaler det mindretallet som dør av sykdommen.

Et reddet liv skal også leves

Mange barn som overlever kreft, må leve resten av livet med senskader. De får ikke den oppfølgingen de fortjener.

Antibiotikaresistens - vår tids største trussel

Det finnes en pandemi som er skumlere enn korona. Hvis vi ikke gjør mer for å stanse utviklingen av antibiotikaresistens, vil flere liv kunne gå tapt enn av kreft og korona, til sammen.