Kategorier

27 000 ganger takk

Tusen takk til deg som gir av din tid for å gjøre hverdagen litt enklere for dem som er berørt av kreft. Hurra for frivillighetens dag!

Frivillige lager lunsj til besøkende ved Vardesenteret i Trondheim.

Foto: Ole Martin Wold

Du som arrangerer Temakafé og Treffpunkt, Stafett for livet, kurs og møter, går med bøsse eller står på stand, er frivillig på våre Vardesentre og rettshjelpstjeneste – og du som tar de viktige, fine og vanskelige samtalene med mennesker i krise. 27 000 ganger takk – til hver og en av våre fantastiske frivillige!

Felles for alle disse aktivitetene er at de betyr enormt mye i menneskers hverdag – det bringer glede, fellesskap, samhold og tilhørighet. Det betyr også enormt mye for Kreftforeningen. Dere er alle en del av oss. Det å ha støttespillere som står på og gir av seg selv til andre mennesker, er vi svært takknemlige for.

Stort behov

5. desember feirer vi FNs internasjonale dag for frivillighet. Hensikten er å vise frem den viktige innsatsen frivillige bidrar med og stimulere til enda mer frivillig arbeid. Vi har all grunn til å feire! Frivilligheten er nemlig godt til stede i den norske folkesjelen og vi ligger på verdenstoppen. Seks av ti nordmenn oppgir at de har drevet med frivillig arbeid de siste tolv månedene. Vi blir ekstra glade av å se økningen og forståelsen for frivillighet innen helseområdet. For behovet er stort.

34 000 nordmenn blir diagnostisert med kreft i år. Tallet forventes å øke til 40 000 i 2030. Her vil det norske velferdssamfunnet møte på store utfordringer i årene fremover. Statistisk sentralbyrå (SSB) har anslått at det fram til 2060 vil være behov for dobbelt så mange helsearbeidere som i dag. Det betyr at én av fire må ta seg jobb i helsesektoren.

Lokal satsning

For å bedre kunne ruste oss opp mot fremtidens utfordringer må vi bruke ressurser på en annen måte. Vi må benytte oss av ny teknologi for eksempel. Men vi må også bli flinkere til å bruke den ressursen som ligger hos frivillige over hele landet. Kreftforeningen har åtte distriktskontor og har tilbud på over 60 forskjellige steder, noe som er avgjørende for å lykkes med frivilligheten. Vi må tilby hjelp der folk befinner seg.

Myndighetene har også en sentral rolle. Det må legges til rette for frivillighet og bygges opp under de gode kreftene som finnes i lokalsamfunn. Det er en forutsetning at det offentlige anerkjenner betydningen av frivillig arbeid og støtter opp under organisasjonenes arbeid, både politisk og økonomisk. Sammen kan vi skape rammer som gir optimale vekstvilkår for frivilligheten.

Frivillig arbeid har en rekke positive ringvirkninger. Det løser viktige samfunnsoppdrag, forebygger utenforskap, sprer kunnskap, inkluderer, utjevner og varmer. Bare for å nevne noe. Derfor roper vi et stort hurra for alle de 27 000 frivillige som ofrer av sin egen tid for å gjøre en innsats for andre. Vi trenger flere som dere!