Kategorier

Viktig å være der det skjer

Vi har vært i München, på en av verdens største kreftkongresser. Der fikk vi presentert de nyeste forskningsresultatene og hvilken betydning de har for behandling og oppfølging av kreftpasienter.

Travle og innholdsrike dager for Kreftforeningens ansatte på kreftkongressen ESMO

European Society for Medical Oncology (ESMO) er en stor medlemsorganisasjon som organiserer leger og andre profesjonelle fra kreftområdet. ESMO arrangerer hvert år en stor kreftkongress. Dette er en viktig kongress som samler kreftleger, annet helsepersonell og brukerrepresentanter fra hele verden. Her presenteres nye forskningsresultater som kan få betydning for behandling og oppfølging av kreftpasienter.

I år ble ESMO-kongressen arrangert i München og samlet 26.000 deltakere. Kreftforeningen var til stede fordi vi syns det er viktig å være der det skjer. Her henter vi informasjon om hvilken vei utviklingen innen kreftbehandling går, hva som er status for ny forskning og hvilken ny behandling som burde tas i bruk.

Det er viktig for vårt arbeid å være oppdatert på nye forskningsresultater og trender. I München fikk vi høre om gjennombrudd for behandling av flere kreftsykdommer. Vi hørte leger si at nå må vi dra hjem og gjøre endringer i hvordan vi følger opp pasientene våre. Vi fikk høre at pasientenes oppfatning av egen livskvalitet under behandling er blitt en viktigere del av vurderingen når man forsker på nye medisiner. Vi hørte om utvikling innen immunterapi og persontilpasset medisin. Og vi hørte mye om global ulikhet og hvordan helsevesenet i land verden over må tilpasse seg en fremtid med økende antall kreftpasienter som kommer til å legge press på de ressursene vi har til rådighet.

Samtidig er det viktig for oss å dra på kongresser som har et eget opplegg for de som representerer brukerstemmen, slik ESMO har. Der får vi høre erfaringer fra andre kreftforeninger og brukerrepresentanter. Andre som oss, som jobber for at pasientenes stemme skal bli hørt. Det lærer vi mye av.

Alt i alt sitter vi igjen med at vi gjør mye bra i Norge og at vi har en kreftomsorg som er i toppklasse. Men vi har alltid litt å gå på, så vi tar med oss alt vi hørte i München i vårt videre arbeid fremover.

Dagens medisin var også på kongressen. Les sakene deres derfra.