Kategorier

En siste mulighet?

Tenk å få beskjed om at det ikke er noe mer å gjøre – kreftsykdommen du har fått er uhelbredelig …

Hvert år får flere tusen norske kreftpasienter denne beskjeden. Det er vanskelig å forestille seg hvilken fortvilt situasjon det er for den enkelte, og for de som står dem nær. Mens noen aksepterer situasjonen, vil andre se etter håp. Håp om at det kanskje finnes et forskningsprosjekt eller en utprøvende behandling som kan forlenge livet.

For å være sikre på at all etablert behandling er blitt vurdert, eller for å finne ut om det pågår aktuelle studier på ny behandling, skal det etableres et såkalt «Ekspertpanel». Panelet skal bistå dødssyke pasienter med en ny vurdering av behandlingsmulighetene deres, enten for etablert eller utprøvende behandling i Norge, eller i utlandet.

Da Helseminister Bent Høie i januar lovet opprettelsen av dette panelet i sin årlige sykehustale, var det en stor seier for oss. Allerede i 2009 foreslo vår generalsekretær, Anne Lise Ryel, sammen med daværende leder for utprøvingsenheten på Radiumhospitalet, Steinar Aamdal, en slik ordning.  Vi mener denne ordningen er viktig for å trygge den enkelte pasient, og deres pårørende, på at absolutt alle muligheter blir vurdert – også deltakelse i kliniske studier. Det skal ikke være noen tvil om at hver stein blir snudd i søken etter livsforlengende- eller livreddende behandling.

I Danmark har en tilsvarende ordning vært i drift i flere år. Nå kan vi  bruke deres erfaringer til det beste for vår norske ordning, og bygge videre på det danskene har gjort. Blant annet viser det seg at selv om ordningen i Danmark (som i Norge) skal gjelde for alle pasienter uansett diagnose, utgjør kreftpasienter den klart største andelen av dem som blir vurdert av panelet. Det betyr at det er helt avgjørende å inkludere fagpersoner med kompetanse på kreftområdet når panelet skal etableres.

Veien har vært lang og vi er fremdeles ikke helt i mål, men vi har hele tiden sørget for å holde trykket oppe i denne saken i våre møter med politikere og andre beslutningstakere. Nå ser vi frem til at Ekspertpanelet kommer i gang i høst, og vil selvsagt følge opp for å sikre at ordningen fungerer best mulig. For noen kreftpasienter kan dette bety en ny mulighet – et nytt håp!