Kategorier

Virtuelle opplevelser for barn og ungdom med kreft

Se for deg at du er tenåring, alvorlig syk, du skal gjennom en benmargstransplantasjon og må ligge på isolat i seks uker. Du kan ikke forlate isolatet på grunn av infeksjonsfare.

VR-briller kan gi pasientene et lite friminutt og en opplevelse av å være et annet sted enn i sykehussengen.

Mange barn og ungdom har det tøft i slike situasjoner. Derfor søkte vi i Kreftforeningen prosjektmidler fra Extrastiftelsen for å se om teknologien kunne være til hjelp.

Virtuell virkelighetsteknologi (VR-briller) kan gi en følelse av å være et annet sted. Med brillene på og en film foran øynene, kan man bevege hodet og se seg rundt, akkurat som i den virkelige verden.

Vi lurte på om VR-briller kunne være et nyttig verktøy for barn og ungdom på isolat, for å gi dem et avbrekk i hverdagen. Så vi tok kontakt med psykologene og musikkterapeutene på Rikshospitalet. Terapeutene tilbyr visualiseringsteknikker for å hjelpe pasienter å drømme deg bort fra situasjonen. Men det er ikke lett når du er syk, kvalm og har mye smerter.

VR-teknologien har ikke vært prøvd ut hos pasientgruppen barn og unge i Norge før, men terapeutene på Rikshospitalet var ivrig på å teste det ut. Vi satte derfor i gang med å identifisere behov, undersøke, utvikle og teste innholdet. Vi valgte ut 15 VR-filmer til bruk – filmer som tar pasientene med på strender, fjelltopper, delfinsvømming og til London. VR-brillene skal brukes i en terapeutisk kontekst, der psykolog eller musikkterapeut er sammen med pasienten under bruk. Pasientene som har testet ut brillene har uttrykt følgende:

– Det var gøy, jeg glemte litt at det var her jeg var

– Jeg var sliten før vi satte i gang, men mer våken og lettere i kroppen nå etterpå!

Musikkterapeuten og psykologen på sin side sier at VR-brillene ofte viser seg å være en god inngangsport for å komme i dialog med pasientene, og at de lettere får tak i hvordan pasientene har det.

– Vi snakket blant annet om hvorfor de valgte den videoen de gjorde, og hvordan de hadde det i etterkant, sier psykologen.

Prosjektet er bare ett av flere digitale prosjekter Kreftforeningen jobber med for tiden, og et godt eksempel på den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i samarbeid med offentlige og private aktører.

Pasienter og klinikere på Rikshospitalet kjenner best til de utfordringer barn og ungdom opplever på isolatet, men har begrenset kapasitet til å drive prosjektarbeid i tillegg til klinisk praksis. På motsatt side vet private teknologifirma, i dette tilfellet Samsung og Making View, mest om hvilke mulighetsrom som finnes innen VR, men det er ikke så lett for dem å komme i kontakt med pasientgrupper som kan dra nytte av det.

Jeg er så glad for at vi i Kreftforeningen har klart å knytte sammen de ulike aktørene og skape noe ingen av oss kunne klart alene.

 Installasjonen åpnes på Kreftforeningens Vitensenter 31. mai. Her kan du også prøve VR-briller.