Kategorier

Hvorfor håndvask er viktigere enn noen sinne

Sophie Berg er lege og forfatter og har erfart sammenhengen mellom håndhygiene og spredning av bakterier. Hun ønsker å sette temaet på dagsorden i forbindelse med Kreftforeningens møte om antibiotikaresistens 25. april.

Håndhygiene er det mest effektive tiltaket for å forebygge infeksjoner, skriver Sophie Berg.

Som lege er jeg opptatt av å forebygge spredning av infeksjon og antibiotikaresistente bakterier. Derfor er det smertefullt å se på at andre mennesker hoster i hendene sine, eller hopper over håndvasken. Disse mikrobeinfiserte hendene kan nemlig lett bli smittekilden til infeksjonssykdom hos andre. Smittevern og håndvask handler ikke bare om å beskytte seg selv mot infeksjoner, det handler også om å beskytte andre. For de bakteriene og virusene som ikke gjør deg syk, kan godt gjøre andre mennesker med svakere immunforsvar syke. Det finnes i dag mange skumle antibioitkaresistente bakterier og mange mennesker, deriblant kreftpasienter med svakt immunforsvar. Derfor bør alle ta ansvar for å børste støv av de gamle smitteverntriksene.

Jeg er sikker på at hvis jeg hadde spurt alle jeg kjenner om man skal vaske hendene etter å ha vært på toalettet, så hadde de svart ja. Som er riktig. Folk vet hva man bør gjøre og når man bør gjøre det. Problemet er at mange slurver.

En av grunnene  kan nok være at de fleste av oss har erfart å ikke bli syke, selv om man har glemt håndvask etter dobesøk, før et måltid eller etter at man har tatt på for eksempel offentlige dørhåndtak og bankterminaler. Men la meg stille følgende spørsmål: Vet du hvordan du ble smittet sist du ble syk? Og tror du selv at du noen gang har smittet andre? Jeg har i hvert fall store problemer med å besvare disse spørsmålene. Svaret er nok oftest at du har smittet noen andre i løpet av ditt liv, og at hendene dine ofte er involvert.

For de som tviler på hvor godt håndhygiene og hoste- og nysemanerer virker, så kan jeg gi følgende gladnyheter: Oppsummeringsstudier viser at vi faktisk kan redusere luftveisinfeksjoner med opptil 50 prosent og mageinfeksjoner med 30 prosent bare på forbedring av håndhygiene. Barnehager kan få redusert sykefraværet med opptil 30-40 prosent med håndhygienetiltak rettet mot både barn, foreldrene og de ansatte. I Norge får rundt 1 av 20 pasienter  på sykehus en infeksjon, og håndhygiene er det desidert beste og mest effektive tiltaket vi har for å forebygge. Det er ingen tvil: Håndhygiene virker!

Før antibiotika ble oppdaget, var det i prinsippet to våpen folk flest hadde mot bakterieinfeksjoner: Et velfungerende immunforsvar, inkludert vaksiner, og godt smittevern. Fordi trusselen fra antibiotikaresistente bakterier har gjort at antibiotikabehandling ikke lenger er en garanti, er disse to våpnene blitt stadig viktigere.

Men ikke alle har et tipp-topp immunforsvar. Kreftpasienter, organtransplanterte, premature barn, eldre og svekkete mennesker er blant dem som mye lettere får infeksjoner, og som mye oftere er avhengig av antibiotika for å bli frisk. For disse er det ekstra viktig at vi som er rundt dem har rene hender. God håndhygiene angår  oss alle, og derfor håper jeg at så mange som mulig vil bli med meg på støvtørking av hverdagssmittevernet!

25. april arrangerer Kreftforeningen temamøtet «Hva gjør vi når vidundermedisinen antibiotika slutter å fungere?»