Kategorier

Digitale løsninger for bedre kreftbehandling

Digitale verktøy blir stadig viktigere i kreftbehandlingen. Jeg tror at det i fremtiden vil få stor betydning for pasientene.

Skal pasienten få den beste behandlingen, må ny teknologi tas i bruk. Foto: OUS

De siste årene har vi snakket mye om persontilpasset medisin, som er en mer presis behandling av hver enkelt pasients individuelle sykdom. Behandlingen skal jo helst være effektiv uten å gi unødvendig risiko og bivirkninger. Både over- og underbehandling av kreftpasienter skjer i dag, og er en belastning for både den enkelte pasienten og helsesystemet.

Å gi hver enkelt pasient den beste behandling, krever at all relevant informasjon om pasienten og hennes sykdom tas i bruk. Det inkluderer sykehistorie, laboratorieanalyser, billeddiagnostiske analyser og geninformasjon, som må sammenstilles og analyseres slik at helsepersonell kan se hele bildet. Deretter må informasjonen kunne sammenlignes med informasjon fra forskning og behandling på befolkningsnivå. Dette for å gi den enkelte pasienten den beste behandlingen, basert på tidligere erfaring.

Ny teknologi er avgjørende for å lykkes med dette. Mengden informasjon som skal til for å matche den enkelte pasient med riktig behandling, er omfattende og kan ikke gjøres uten at helsepersonell kan får gode, digitale verktøy.

For tiden pågår flere store forskning- og innovasjonsprosjekter som skal utvikle og implementere persontilpasset behandling i Norge. Forskningsrådet støtter to viktige prosjekter innen kreftområdet i sin IKT-satsing. BigMed er forankret ved Oslo universitetssykehus, og her deltar Kreftforeningen. Jeg synes dette er viktig at brukerstemmen involveres i en slik utvikling. Et annet prosjekt er DoMore!, der forskere ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved OUS automatiserer og kommer med forslag om hva slags behandling hver enkelt pasients kreftsvulst krever. Målet er å kunne tilby nye og langt mer effektive systemer for å stille mer presise diagnoser og bedre prognoser til den enkelte kreftpasient innen 2021.

Mitt håp er at BigMed, DoMore! og andre prosjekter vil gi grunnlag for utvikling av gode digitale verktøy som kan bli nyttige og brukervennlige for helsepersonell. Og at dette gir den enkelte kreftpasient mer individuelt tilpassede helsetjenester.

Møt forskerne live og hør om de siste teknologiske gjennombruddene i Kreftforeningens Vitensenter 21. mars. Vitensenteret er en populærvitenskapelig opplevelses– og læringsarena