Kategorier

Solariumsbransjen bidrar til å holde Norge på føflekkreft-toppen

Nesten halvparten av landets solstudioer mangler system for å kontrollere 18-årsgrensen og bryter reglene for advarselsmerking. Dette er nedslående, men dessverre ikke overraskende.

Illustrasjonsfoto: Tobias Barvik

Resultatene fra Statens stråleverns landsdekkende tilsynskampanje i solstudioer gjør meg opprørt. Solarium er et kreftfremkallende produkt, men en urovekkende stor del av næringen forholder seg altså ikke til reguleringen som politikerne har vedtatt, som skal begrense bruken. Er det ikke på tide å ta en prat med dem, helseminister Høie?

Kreftforeningen mener kreftrisikoen må bli mye mer synlig, både i solstudioene og i markedsføringen av solarium, så kundene blir klar over risikoen og kan ta bevisste valg. Flere land vurderer nå ulike tiltak for å begrense unges solariumsbruk. I Irland innføres avgift på solariumsbruk, i Belgia kan det bli påbudt med kreftadvarsler i solarium og forbudt å reklamere med helseeffekt. Australia og Brasil går lenger – de har innført solariumsforbud. Burde ikke Norge også vurdere det samme?

Hvorfor er vi ikke overrasket over tilsynsresultatene?
Solariebransjen lever av å selge soltimer til kundene sine. Det er naturlig at de ønsker høyest mulig profitt. Derfor er det heller ikke overraskende at så få orienterer om kreftfare eller kontrollerer om kundene er under 18 år.

Solkundene får heller ikke den informasjonen de har krav på. Under halvparten av solstudioene har gjennomført Solarieprøven, en kunnskapsprøve som eiere og ansatte skal ha bestått for å kunne gi kundene god veiledning. De små og ubetjente solstudioene er dårligst til å sjekke alderen på kundene sine, men også solkjeder og treningssentre bryter regelverket.

Solarium øker risikoen for hudkreft
I flere år har føflekkreft vært den kreftformen som øker aller mest i Norge, og vi ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst. Den viktigste årsaken til føflekkreft er at vi får for mye intens sol ute. Men statistikken kunne sett annerledes ut hvis vi brukte mindre solarium – forskere anslår at blant kvinner gjelder det opp mot ni prosent av føflekkrefttilfellene.

Unge bruker mest solarium
Bransjen har hatt lang tid på seg til å få på plass systemer for alderskontroll, men systemet mangler altså fortsatt hos nesten halvparten. Det er dramatisk når vi vet at risikoen for å få hudkreft fra solarium er særlig høy for de som begynner i ung alder. Og at kreftrisikoen er større, jo mer solariumssol man tar. Føflekkreftpasienter som har vært solariumsbrukere får dessuten diagnosen tidligere enn de som ikke har brukt solarium.

Solariumsbransjen bidrar altså til å holde Norge på verdenstoppen i føflekkreft. Og de bruker virkemidler som gratis soldag, månedskort med ubegrenset soltid og modellkonkurranser med pengepremier for å tiltrekke seg kunder. At unge lar seg friste, bekreftes i en undersøkelse i 2016. Den viste at de bruker mer solarium enn eldre, og at jenter tar sol nesten dobbelt så ofte som gutter. 27 prosent av de mellom 16-24 år sier de har brukt solarium siste 12 måneder.

Når en nasjonal hudkreftstrategi kommer til neste år, må alle tilgjengelige virkemidler vurderes. Og politikere – sørg for at det følger handling og midler med, så Norge kan stige ned fra den lite hyggelige verdenstoppen i føflekkreft.