Kategorier

Er framtidas kreftbehandling endelig her?

I slutten av august godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter for første gang en genterapi for behandling av kreft. Snaue to måneder senere kom nylig godkjenning nummer to.

Genterapi kan være en del av fremtidens kreftbehandling

Genterapi betegnes som en revolusjon og viser svært gode resultater selv for kreftsykdom som vanligvis ikke lar seg behandle.

En personlig supermedisin, skriver VG.

Lederen for de amerikanske legemiddelmyndighetene, Scott Gottlieb, er ikke snauere enn at han omtaler behandlingen som en milepæl og et vendepunkt i vår evne til å behandle og kurere sykdommer som til nå har vist seg vanskelige å håndtere.

Så betyr det at vi er i mål? Er framtidas kreftbehandling endelig her?

Behandlingen det er snakk om kalles CAR T-celleterapi. Den har fått sitt navn etter virkemåten.

CAR T-celleterapi innebærer at man henter ut pasientens egne T-celler, som er en form for immunceller, fra blodet. Disse T-cellene endres genetisk i laboratoriet til å inneholde en reseptor som kan gjenkjenne kreftceller. Denne reseptoren kalles en «Chimeric Antigen Receptor», altså en CAR.

Når prosessen i laboratoriet er ferdig, tilbakeføres de modifiserte T-cellene til pasienten der de nå vil være i stand til å kjenne igjen, angripe og drepe kreftceller.

CAR T-behandlingen utnytter pasientens immunsystem og blir individuelt tilpasset hver pasient som behandles. Dette har vist seg å være en kraftfull teknikk for å behandle selv kreft som er motstandsdyktig mot all annen behandling.

Den første medisinen som ble godkjent i USA er godkjent for behandling av barn og unge med svært aggressiv og motstandsdyktig blodkreft. Disse barna har svært dårlige utsikter for å overleve, men bare én enkelt CAR T-behandling gir fantastisk effekt hos et flertall av de som mottar den. Behandlingsformen er enda ny og vi vet ikke så mye om langtidseffekt, men den første pasienten som fikk behandlingen i USA lever fremdeles seks år etter at hun ble behandlet. Det er en aldri så liten revolusjon.

I teorien kan CAR T-teknikken benyttes til å behandle en hvilken som helst kreftform og har derfor et enormt potensial. Men det er noen utfordringer.

Behandlingen kan ha svært alvorlige bivirkninger. Immunsystemet er kraftfullt og dersom responsen blir for kraftig kan det i verste fall være livstruende. Derfor er det bare noen svært få steder med spesialkompetanse som får lov til å gi behandlingen. I Norge er det bare Oslo universitetssykehus, som faktisk deltok i uttesting av barnemedisinen, som per i dag er godkjent.

Til nå er CAR T-behandling vist å ha god effekt for blodkreft og lymfomer. Det er vanskeligere å få til tilsvarende for kreftsvulster andre steder i kroppen enn i blod- og lymfesystemet. Her gjenstår det mye forskning for å se om vi kan oppnå tilsvarende effekt.

Og så var det prisen da. I USA kommer behandlingen til å koste et sted mellom tre og fire millioner norske kroner per pasient.

Så selv om framtidas kreftbehandling på mange måter er her, er vi enda ikke helt i mål.

Konklusjonen får være at framtida flytter seg sammen med oss. Vi lever i en medisinsk revolusjon som byr på stadig nye gjennombrudd og bidrar til at vi stadig får flere og bedre våpen å utnytte i kampen mot kreft.

I Europa venter vi fremdeles på at genterapien skal bli godkjent. Produsenten for en av de to USA-godkjente behandlingene har søkt om europeisk markedsføringstillatelse og svar på søknaden forventes første halvår 2018.