Kategorier

Stygg farge, god effekt

Tobakksindustrien har nå et år på seg til å innføre nye, nøytrale innpakninger med stygg farge. Det vil gi ungdom en grunn mindre til å begynne å røyke og snuse.

Nye, standardiserte pakker skal gjøre det mindre attraktivt for unge å begynne å røyke og snuse

1. juli trer loven om reklamefrie snus- og røykpakker i kraft. Det innebærer til å begynne med at industrien nå får et år på seg til å kvitte seg med dagens innpakning som har nøye planlagt design og fristende farger. Om nøyaktig et år skal alle tobakksprodukter være fri for forførende reklame i Norge. Bruk av produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller andre former for designelementer blir forbudt, og emballasjen skal ha en mørk brungrønn farge.

Alle vet at reklame virker, og ungdom er dessverre målgruppen for tobakksindustrien. Unge er potensielt nye kunder som kan vare et helt liv. Interndokumenter fra industrien forteller at barn helt ned i 11-års alderen er blant målgruppen. Konklusjonen til industrien er: «They got lips? We want them!».

De reklamefrie pakkene vil nå gi unge en grunn mindre til å begynne. Derfor er Kreftforeningen veldig glad for at våre politikere nå gjør dette nye historiske grepet for å redusere helseskadene av tobakk.

Mer enn 6000 personer dør årlig som følge av tobakk i Norge. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv, og 85 prosent skyldes røyking. Vi vet også at tobakk kan knyttes til økt forekomst for opp mot 20 andre kreftformer.  Vi kan i fremtiden forvente oss en kraftig reduksjon i antall ungdom som starter med tobakk. Det betyr at mange vil bli spart for tobakkens lidelser.

I 1973 var Norge først ute i verden med å vedta reklameforbud mot tobakk.  Det er noe av det lureste vi har gjort. Og mest effektfulle.  Mange andre land har misunt oss dette fremtidsrettede vedtaket. Nå tetter vi det siste hullet. Nemlig reklamemulighetens på selve pakkene. Sammen med land som med Australia, Frankrike, England leder Norge nok en gang an i kampen mot tobakksskadene. Det vil redde mange liv.