Kategorier

Selskapene som dreper kundene sine

Anne Marie Van Veen er 43 år, småbarnsmor og bor i Nederland. Hun har lungekreft. Hun har anmeldt tobakksindustrien for overlagt drap og forfalskning. I dag er det verdens tobakksfrie dag. Årets tema er tobakksindustrien.

Anne Marie og tre av barna hennes. Foto: Esmee Franken, Lef Magazine

Anne Marie  begynte å røyke da hun var 15 år. Hun ble raskt avhengig, og forsto ikke hvilke katastrofale konsekvenser røykingen ville få. Nå vet hun det. Hun kommer til å miste livet. Barna vil miste sin mor. Anne Marie ble forledet av  tobakksindustrien, og nå vil hun gjøre alt hun kan for å hindre tobakksindustrien i å få neste generasjon avhengig av tobakk.

Van Veen har derfor, sammen med en KOLS-pasient og en tobakkorganisasjon, anmeldt de fire største tobakksindustriselskapene i Nederland for overlagt drap og forfalskning. Saken støttes av vår søsterorganisasjon – den nederlandske kreftforeningen.

Hvert år på dagen i dag 31.mai, markerer verdens helseorganisasjon sammen med partnere som oss fra hele verden –  verdens tobakksfrie dag. Årets globale tema er Tobakksindustrien – en trussel mot utvikling.

Tobakkskonvensjonen har som formål å redusere sykdom og død forårsaket av tobakksbruk. Den pålegger medlemslandene å innføre en rekke tiltak for å få ned tobakksbruken. Det er det all grunn til. På verdensbasis dør hvert år 6 millioner mennesker av tobakksrelaterte skader – en hvert sjette sekund.  Et antall som tilsvarer mer enn Norges befolkning hvert eneste år. Dette tallet er ventet å vokse til mer enn 8 millioner i året innen 2030. Helt unødvendige dødsfall. Tobakksindustrien designer og produserer et produkt som koster samfunnet enorme summer gjennom økte helsekostnader og redusert produktivitet.

Tobakk er en trussel mot oss alle. Den bringer lidelse, sykdom og død i hele verden. Van Veen fra Nederland er bare ett sannhetsvitne – vi har dessverre så uendelig millioner mange flere.

Det er fordi tobakksindustrien ønsker høyest mulig økonomisk fortjeneste: Jo mer effektive tiltak stater innfører for å få ned tobakksforbruket, desto mindre vil tobakksindustrien tjene. Og jo hardere vil de arbeide for å stoppe tiltaket. For tobakksindustrien har bare ett mål – og det er å få neste generasjon avhengig av tobakk. Dette er også kjernen i anmeldelsen av tobakksindustrien for overlagt drap: Sigaretter er nemlig langt fra bare ren tobakk. Dagens sigaretter er i stadig utvikling  for å være mest mulig avhengighetsskapende. Tobakksindustrien manipulerer filteret og har tilsatt over 600 tilsetningsstoffer som skal gjøre deg raskere og sterkere avhengig, og som gjør det lettere å inhalere røyken.

Selv om sigaretter er et lovlig produkt i henhold til tobakkskadeloven og markedsføringsloven, betyr ikke det at de ikke må følge andre lover, eksempelvis straffeloven.  Det gir mening for oss at det er straffbart å utvikle og selge et produkt som tar livet av over 6000 nordmenn hvert år. I jussen kalles dette «med overlegg».

Kreftforeningen støtter derfor anmeldelsen av tobakksindustrien for overlagt drap i Nederland. Vi vil følge denne saken tett, og nå utrede om vi kan gjøre det samme i Norge.