Kategorier

Kreftforeningens hederspris til onkolog

I dag hadde jeg gleden av å dele ut Kreftforeningens hederspris. Det er et ærefullt oppdrag – en høythengende pris som deles ut en gang hvert år. Det er femte gang vi i Kreftforeningen deler ut en slik pris, og for første gang går den til en kreftlege.

Kreftforeningens hederspris for 2017 går til Steinar Aamdal

Steinar Aamdal er en profilert kliniker som har vært aktiv i norsk kreftmiljø i mange år. Han ble spesialist i onkologi i 1987, og har i mange år ledet Avdeling for Utprøvende Kreftbehandling ved Radiumhospitalet. Dette har vært det ledende stedet for utprøving av nye kreftlegemidler i Norge. Aamdal ble professor i 2000. Han har ledet Norsk lungekreftgruppe og Norsk melanomgruppe, han har vært sentral i EORTC early clinical trial group og står bak over 100 publikasjoner. Mye kan altså trekkes frem og snakkes om når det gjelder hva Aamdal har fått til og hvilken innsats han har gjort for kreftsaken og pasientene. Det er nettopp dette engasjement som er grunnen til at vi ønsker å gi ham hedersprisen. Spesielt  dette med at Aamdal har tatt en tydelig rolle i den offentlige debatten om nye legemidler. Spesielt når de første immunterapilegemidlene kom på markedet viste han et voldsomt engasjement for at norske pasienter skulle få tilgang til medikamentene. Det er ikke få offentlige debatter hvor Aamdal har vært tilstede som en tydelig talsperson for at kreftpasienter må få tilgang til de nye medisinene som er kommet.

Aamdal har også vært en av drivkreftene for å legge til rette for at norske kreftpasienter kan få tilgang til utprøvende behandling i andre nordiske land. Dette er gjort gjennom opprettelsen av Nordic Nect som er et samarbeidsprosjekt mellom de større utprøvingsenhetene i Norden.

Kreftforeningens hederspris tildeles personer som har gjort en særlig innsats innen kreftområdet, utmerket seg innen klinikkvirksomhet eller kreftomsorg, eller som har bidratt til innsamling, synliggjøring eller på andre måter for å sette kreftsaken på dagsorden.

Aamdal sitt årelange engasjement for kreftsaken på den offentlige arena etterlater ingen tvil om at han er en hederspris verdig.  Det var en stor ære å få lov til å overraske ham med prisen under Dagens Medisin sin årlige kreftkonferanse i dag.

 

Tidligere har hedersprisen gått til:

2013: Anniken Golf Rokseth og Erlend Strand Rokseth

2014: Arild Halvorsen

2015: Alf Gullik Hansen

2016: Thea Steen.