Kategorier

Kreft som yrkesskade

Røykdykker Terje Sørensen (55) fikk prostatakreft i en alder av 50. En kreftform han har grunn til å tro er yrkesrelatert. Et viktig mål for ham i dag er at kommende brannmenn ikke skal bli utsatt for kreftfarlig røyk.

Branninspektører Terje Sørensen

Jeg har jobbet som brannmann siden 1987, og viet min tid til røykdykking. Jeg har vært flink til å bruke verneutstyr som pusteluft, men har nok vært for dårlig til å vaske klær og utstyr.

Da jeg gikk til legen våren 2010, var det fordi en god kollega og venn hadde fått tarmkreft. Jeg ville også ha en sjekk. Blodprøvene mine viste forhøyet PSA, men legen mente det ikke var noe å bry seg om. Året etter hadde jeg en PSA på over 5, jeg ble henvist til A-hus, som fant prostatakreft etter biopsiprøver og MR. Jeg ble operert med robotkirurgi ved Radiumhospitalet. Dessverre har jeg aldri blitt helt bra igjen.

Hvordan har de siste fem årene vært? Jeg har fått vesentlig nedsatt livskvalitet.

Jeg har trent mye i min tid som brannmann og følt meg i meget god form. Jeg trener fortsatt, men føler meg aldri i god form lenger. Urinlekkasje og ereksjonsvikt var også en del av senskadene etter operasjon og stråling. Jeg fikk god hjelp av sexolog, men det ble konstatert at ereksjonssvikten skyldtes en nerveskade. Samboerskapet mitt gikk etter hvert i oppløsning.

« Vi brannmenn har valgt å vie vår tid til å redde andre. Nå føler jeg at ingen er der når vi trenger å bli reddet. »

Det å leve med kreft er en påkjenning, spesielt tankene er vanskelige å leve med. Redselen for å bli alvorlig syk har ofte gitt meg dårlig nattesøvn. Tre uker før min gode kollega og venn døde hadde vi en samtale om det å være syk. Han beskrev smertene og hvor redusert han var. Vi brannmenn er vant til å være sterke og trygge og å ta vare på samfunnet. Plutselig gjør sykdom oss uverdige og ynkelige. Jeg prøver å være åpen om min sykdom, men mange kollegaer ønsker ikke å snakke om det. Vi brannmenn har valgt å vie vår tid til å redde andre. Nå føler jeg at ingen er der når vi trenger å bli reddet. Min stolthet sier at jeg skal klare meg selv, men jeg våkner ofte opp om natten, våt av svette og tror jeg skal dø. Det er også vanskelig å tenke at man skal bli glad i noen igjen og at noen skal bli glad i meg. Det som gir mening i dag er å gå på jobb som branninspektør og prøve å forhindre at brann skal oppstå.

Etter jeg leste et innlegg i fagbladet Brannmannen ble jeg klar over at kreft kunne være yrkesskade. Med dyktig hjelp av Fagforbundet sine advokater og god støtte av Brannmann mot kreft har jeg valgt å kjempe mot NAV. Å få stemplet en kreftform som yrkesrelatert vil gi meg en anerkjennelse av at jeg har ofret helsen for å redde andre. Sykdommen må jeg leve med, men det hadde vært fint med en bekreftelse fra myndighetene om at de skal gjøre det de kan for å hindre at mine kollegaer blir utsatt for kreftfarlig røyk. Brannstasjonene må være rustet til rene og urene soner, og det må være krav til hvordan en brannstasjon skal være oppført og utrustet.

Det å være bekymret for økonomien burde også være unødvendig når man blir syk. En brannmann som må gå over i en dagtidsstilling på grunn av sykdom går mye ned i lønn og kan miste sin pensjonsordning slik jeg har gjort. Jeg er mye mer og oftere sliten enn før og da må jeg jobbe nesten ti år lenger enn som brannmann i utrykning. Mulig jeg holder ut, men det føles uverdig å måtte gå ut i uføre fordi jeg har hatt den jobben jeg har hatt.

Til mine kollegaer vil jeg stadig gjenta at det er viktig med renhold. Ta brannrøyk på alvor, behandle den som du vil behandle kjemikalier. Røykdykking er både spennende og gøy, men med prisen jeg har måtte betale så er jeg ikke sikker på om det var verdt det.


Brannrøyk blir stadig giftigere. Mange brannmenn har ikke nok god beskyttelse på arbeidsplassen. Det er den enkelte kommunes ansvar å sørge for at brannmenn blir godt ivaretatt på arbeidsplassen. Kreftforeningen jobber sammen med Brannmenn mot kreft for å bedre forholdene for brannfolk i Norge, slik at alle skal ha riktig utstyr og rutiner på plass. Se kampanjen brennsikkert.no for mer informasjon om kreftrisikoen for brannmenn og andre yrker.