Kategorier

Frykten for kreft

TNS Gallup har spurt et representativ utvalg i den norske befolkningen hvilken sykdom de frykter mest. Hele 58 prosent svarte kreft. På andreplass kom hjerte- /karsykdommer, som kun sju prosent oppga at de fryktet mest.

Hvorfor er det slik? Ser vi på Folkehelseinstituttets statistikk over dødsårsaker så er Hjerte-/karsykdommer den hyppigste dødsårsaken. Og i følge annen statistikk vet vi at over 70 000 personer i Norge er blitt rammet av demens, og de som kjenner til den vet hvilke alvorlige konsekvenser den har. Men likevel, ingen av sykdommene er i nærheten av kreft som den sykdommen de frykter mest. Hva er det med kreft?

Så klart kan noe forklares med sykdommens omfang og alvor. Hvert år får over 31.600 personer kreft – det vil si i snitt diagnostiseres over 85 personer med kreft hver eneste dag. De siste tallene fra Kreftregisteret viser også at nesten 11.000 dør av kreft hvert eneste år. Men som illustrert ovenfor: Omfang og alvorlighet kan ikke forklare alt.

Sannsynligvis er det andre faktorer som også spiller inn. Selve sykdomsforløpet kan være en ting. At mange kreftpasienter har en lang og krevende behandling, ofte med plagsomme bivirkninger, er kjent. At kreft oppfattes å ramme folk vilkårlig – personer som ellers fremstår som friske og sunne – bidrar også til å øke frykten.

Så kan vi også spekulere i andre årsaker som setter kreft i en særstilling. Vi i Kreftforeningen jobber for å sette kreftsaken på den offentlige dagsorden. Det er viktig for at kreftrammede og pårørende skal få best mulig behandling for sykdommen. Men kan vår innsats og den oppmerksomheten som følger med, bidra til å øke frykten for kreft?

Eller er det noe med de tabuene og mytene tilknyttet kreft som bidrar til å øke folks frykt for sykdommen? Vi skal ikke mange år tilbake før kreft var noe som ikke en gang helsepersonell snakket høyt om. Og det er ikke uvanlig at folk frykter det ukjente, det man ikke har tilstrekkelig kunnskap om. For mange vil nok fortsatt en kreftsykdom høres ut som en dødsdom, samtidig viser statistikken at to av tre som får kreft overlever sykdommen.

Hva kan vi så lære av tallene fra TNS Gallups undersøkelse? Det vi i Kreftforeningen kan gjøre, er å se på hvordan vi kommuniserer rundt kreft. Vi må gi mest mulig balansert og kunnskapsbasert informasjon om kreft, og vi er opptatt av å være tilstede for dem som har spørsmål eller ønsker å snakke med noen. Derfor har vi Kreftlinjen, med kreftsykepleiere som har tid til å prate og god kunnskap om kreft. Vi ønsker ikke å spre unødvendig frykt, samtidig kan vi ikke underkommunisere at kreft er en alvorlig sykdom. Vi må gi informasjon som gjør at kreftpasienter og pårørende klarer å håndtere sykdommen på en best mulig måte, samt at vi må spre informasjon om hvordan kreft kan forebygges. Frykt i seg selv bekjemper ikke kreft.