Kategorier

Raske beslutninger forlenger liv

Ringer du 113 om en ulykke, får du aldri avslag med begrunnelsen «Det koster for mye å redde deg». Hvorfor skal kreftpasienter som trenger livreddende behandling vurderes annerledes?

Brystkreftforeningen og Kreftforeningen sammen om Rosa sløyfe-aksjonen. Foto: Einar Aslaksen

Av styreleder i Brystkreftforeningen, Olaug Mortensen og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel 

«Du kan aldri bli frisk, men du kan få mange gode år med livsforlengende behandling». Denne beskjeden vil nesten én av fire brystkreftrammede få. Selv om vi kan glede oss over god overlevelse for brystkreft, vil nesten én av fire oppleve at brystkreften sprer seg til andre organer og ikke er mulig å kurere. Vissheten om at du har fått en diagnose som du skal leve med og dø av, gir uvisshet på mange andre områder. Hva sier jeg til familie og venner? Hva skjer når jeg dør? Hvor mye tid har jeg igjen?

For andre år på rad løfter Rosa sløyfe-aksjonen frem dem som lever med uhelbredelig brystkreft. Da står tid og håp gjennom nye behandlingsmetoder sentralt. Dette teamet aktualiseres også politisk denne høsten. Stortinget skal behandle både legemiddelmeldingen og NOU-rapporten om prioritering i helsevesenet. Disse styringsdokumentene er avgjørende for å sikre norske kreftpasienter rask tilgang til nye og effektive legemidler.

Brystkreftforeningen og Kreftforeningen har forståelse for at det må prioriteres. Vi ser også behovet for å sikre pasienter lik behandling uansett hvor i landet du bor. Samtidig forventer vi et system rustet for å ta raske beslutninger. Et system tilpasset nåtidens kreftmedisiner med individualisert behandling. Slik opplever vi det ikke i dag.

 

« For andre år på rad løfter Rosa sløyfe-aksjonen frem dem som lever med uhelbredelig brystkreft. »

For at et legemiddel skal tas i bruk, vurderes både medisinskfaglige og økonomiske sider. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen vil insistere på at det må være det medisinskfaglige som veier tyngst, slik tilfellet er i annen livreddende behandling. I tillegg må vi som brukere få ta del i diskusjonen. Mange er i stand til å vurdere kostnadseffektivitet, men det er brukerne som best kjenner verdiene som vanskelig kan prissettes i kroner og øre.

Siden 70-tallet har levetiden ved uhelbredelig brystkreft fordoblet seg. Likevel er bare halvparten i live etter tre år. Samtidig har vi ennå ikke sett effektene av de revolusjonerende tilleggsbehandlingene som har kommet de siste årene. Den rosa sløyfen du bærer i solidaritet med alle som er berørt av brystkreft, vil også bidra til bedre brystkreftbehandling for generasjonene som kommer. Rosa sløyfe har bidratt med over 130 millioner til forskningsprosjekter som øker kunnskapen om brystkreft spesielt og kreft generelt. Dette bidrar til bedre behandling, at flere overlever og at de som ikke kan bli friske lever lenger med sin sykdom. For oss er det imidlertid et paradoks at norske myndigheter snakker varmt om at Norge skal bidra til nye behandlingsmuligheter gjennom forskning, men er sene med å ta i bruk resultatene.

Nye og effektive legemidler kan gi dem som brått har fått dårligere tid, flere måneder, dager og minutter til rådighet. Tid til flere opplevelser sammen med dem de er mest glad, tid til å skape flere minner for dem som blir igjen. Kan den nye behandlingen gjøre at jeg får oppleve min sønns konfirmasjon? Kan den nye behandlingen gjøre at jeg får holde mitt første barnebarn? Dette er spørsmål og håp fra døtre, mødre og arbeidskollegaer som ikke kan bli friske. Vårt nære fremtidshåp er at brystkreft med fjernspredning går fra å være en uhelbredelig til en kronisk sykdom.

Les mer om aksjonen på Rosasloyfe.no