Kategorier

207 millioner til kreftforskning!

Denne uken kan Kreftforeningen dele ut hele 206,8 millioner kroner til norske kreftforskere. Noe som skal bidra til bedre kreftbehandling for den enkelte pasient.

Noen av forskerne i Bergen som i dag mottok 35,1 millioner kroner.

 

Pengene Kreftforeningen deler ut kommer fra enkeltpersoner og givere i hele Norge. Givere som har gitt av egne lommebøker for at kreftforskerne skal kunne jobbe videre mot et felles mål – at færre skal få en kreftdiagnose, at flere skal overleve, og at folk som lever med kreft skal ha gode liv. Kreftforeningen er svært glade for at så mange ønsker å bidra til kreftsaken.

Kreftforeningen er opptatt av at forskningsprosjektene vi støtter skal komme kreftpasienter til gode. På den andre siden av forskningsprosjektene står det 30 000 nye kreftpasienter hvert år. Dette setter store forventninger til de norske og internasjonale miljøene av kreftforskere. Kreftforeningen er stolte av å bidra til toppforskning i verdensklasse ved universitetene og sykehusene i Norge.

Forskningsprosjektene som får tildelt midler denne uken viser at norske kreftforskningsmiljøer er på høyde med den internasjonale forskingsfronten. Dette gjelder både bruk av ny teknologi og utprøving av nye legemidler i kliniske studier. En rekke prosjekter er rettet mot persontilpasset behandling, der detaljert biologisk informasjon brukes for å avgjøre hvilken behandling som passer best til den enkelte pasient.

De fem kreftformene med høyest forekomst i befolkningen (prostata, tarm, bryst, lunge og blod/lymfesystem) er alle blant de kreftformene som får tildelt mest midler denne uken. Flere av forskningsmiljøene produserer også resultater som er relevante også for kreftformer med lavere forekomst i befolkningen. Et godt eksempel på dette det store gjennombruddet innen immunterapi, der behandlingen har vist potensiale til å virke for flere pasienter enn man først trodde.

Det er en optimisme i miljøet av kreftforskere og i Kreftforeningen. Vi har screeningprogrammer som fungerer, vaksine mot livmorhalskreft, utvikling av en nasjonal strategi for persontilpasset behandling, internasjonale gjennombrudd for immunterapi og rekordstore beløp til solide forskningsmiljøer.

Vi håper at de 200 millioner kronene fra Kreftforeningen bidrar til å motivere og inspirere forskerne til å fortsette den viktige innsatsen i kampen mot kreft.