Kategorier

Tenk om det fantes en vaksine mot kreft…

Hvis du Googler vaksine og håp, kommer det opp: “Vaksine gir håp for HIV smittede”, “Håp om vaksine mot Alzheimers”, “Nytt håp om kreftvaksine”. Mennesker som berøres av alvorlig sykdom har ofte det samme håpet: At vi gjennom forskning skal kunne forhindre at andre opplever det samme.

Vi har faktisk en effektiv vaksine mot kreft. Livmorhalskreft.

Humant papillomavirus (HPV) er ansett som det vanligste seksuelt overførbare viruset på verdensbasis. Vedvarende infeksjon med HPV er hovedårsaken til utvikling av livmorhalskreft. 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene kan tilskrives to av de vanligste HPV-typene, og disse kan vi vaksinere oss mot. Hvert år får 3000 kvinner celleforandringer i livmorhalsen, nesten 300 får livmorhalskreft og rundt 70 dør. Denne vaksinen kan følgelig spare tusenvis av kvinner for både plagsomme inngrep, sykdom og i verste fall død.

HPV-vaksinen Gardasil har likevel skapt debatt, både i Norge og internasjonalt. Debatten handler om en skepsis til massevaksinasjon av unge jenter, særlig med bakgrunn i enkeltfortellinger om bivirkninger.

Så langt har over 72 millioner personer fått Gardasil gitt i vaksinasjonsprogrammer verden over. Før et nytt legemiddel godkjennes, og etter det er innført, er det svært strenge krav til dokumentering av bivirkninger. I Norge følger Legemiddelverket nøye med på rapportering om bivirkninger. Det er overveldende forskning og dokumentasjon for at HPV-vaksinen er trygg, kostnadseffektiv og at den vil redde liv.

Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av både informasjon og myter om denne vaksinen.  Da er det viktig å huske på at i Norge baserer vi medisinske beslutninger som offentlig vaksinasjonstilbud på kontrollerte studier og statistiske analyser, ikke på myter eller enkelthistorier.

Folkehelseinstituttet har hovedansvar for å overvåke effekten av HPV-vaksinen og har mye informasjon om HPV og vaksinen. Også Folkehelseinstituttet har samlet svar på ofte stilte spørsmål om HPV.

Det er helt frivillig å vaksinere seg, men vi i Kreftforeningen håper virkelig at når du skal ta ditt valg så veier en dokumenterbar effekt mot livmorhalskreft tyngre enn udokumenterte bivirkninger.

I Norge får alle jenter tilbud om å få vaksinen på skolen når de er 12 år. Fra 2016 vil alle kvinner opp til 26 år, det vil si de som var over 12 år da vaksinen ble innført, tilbys vaksinen. Kreftforeningen har i mange år jobbet for at denne vaksinen skal bli gratis tilgjengelig for alle opp til 26 år. Vi er derfor stolte over at regjeringen nå tilbyr dette. Det neste naturlige steget vil være å tilby vaksinen på lik linje til gutter. At vi kan vaksinere oss mot å få kreft, er jo nettopp et drømmescenario. Når det gjelder livmorhalskreft har vi denne vaksinen, som sammen med regelmessig undersøkelse med celleprøver på sikt kan så godt som utrydde livmorhalskreft.