Kategorier

Illustrasjonen viser korleis ein kreftsvulst kan utvikle seg over tid. Dei ulike fargane indikerer mutasjonar som berre finnast i delar av kreftsvulsten. Illustrasjon: Kreftforeningen.