Kategorier

Kreftkoordinator der du bor

Kreft fører ofte med seg langvarige og komplekse pasientforløp. Omlag 30000 mennesker får kreft hvert år. For å klare seg hjemme etter behandling kan både kreftrammede og pårørende ha behov for hjelp fra kommunen sin. Vi jobber for at alle norske kommuner skal ha en kreftkoordinator.

"Da jeg kom hjem fra sykehuset fikk jeg den støtten jeg trengte fra kreftkoordinatoren"

Tegning: Per Trystad

Å bli alvorlig kreftsyk er skremmende og skaper utrygghet. Mange spørsmål trenger svar: Blir jeg frisk? Medisinene gjør meg så kvalm – kan det være riktig? Hva skal jeg fortelle til barna mine – og hvordan? Jeg har rast ned i vekt – hva kan jeg gjøre med det? Tåler økonomien min dette hvis jeg blir sykmeldt lenge? Hvordan får jeg energien tilbake? Å få en alvorlig sykdom er en ny situasjon. Selv om vi har et bra helse- og velferdssystem, kan det være vanskelig å navigere seg frem til riktig hjelp.

Kreft fører ofte med seg langvarige og komplekse pasientforløp. Omlag 30 000 mennesker får kreft hvert år. Den medisinske behandlingen blir gitt ved de store sykehusene i
Norge. Flere pasienter behandles i dag uten lange innleggelser, og de som legges inn er kortere tid på sykehuset. For å klare seg hjemme kan både kreftrammede og pårørende ha behov for hjelp fra kommunen sin. Helsesøster kan bistå hvis barna trenger støtte. Hjemmetjenester, støttekontakter, hjelpemidler, parkeringsbevis og sykehjemsplasser er andre tjenester som kommunene skal gi ved behov. I tillegg til kommunen og sykehuset trenger også flere hjelp fra Nav, pasientreiser eller andre. Mange pasienter erfarer at det er et mylder av personer og instanser å forholde seg til, de får liten tid til å stille spørsmål og synes det er vanskelig å rette spørsmålene til riktig instans. Det kan krevekrefter man ofte ikke har.

Kreftforeningen har tatt initiativ til et samarbeid med flere kommuner og funnet en løsning som kan være til god hjelp for pasienter og pårørende: Kreftkoordinatorer i kommunene.
Kreftkoordinatoren er en samtalepart, en navigatør som kjenner lokale tilbud, sykehusene, Nav kontoret, kommunen og «systemet». Kreftkoordinatoren er en støtte og en trygghet – ikke minst for pårørende som ofte blir de som forsøker å finne frem i systemet. Kreftkoordinatoren kan kreft – vet hva som er vanlig og uvanlig, vet hvem som kan bistå og kan ta seg god tid. I tillegg til å være en omsorgsfull og engasjert hjelper – kan kreftkoordinatoren mase og stille krav når det er nødvendig. Det er nok derfor undersøkelser viser at brukerne er så fornøyde.

I en sårbar og vanskelig situasjon, kan kreftkoordinatoren være en avgjørende hjelper. Og en talsperson for at kreftomsorgen og tilbudene til kreftpasienter skal bli bedre. Vi mener derfor at alle kommuner bør ha en kreftkoordinator. I Norge er det 200 kommuner som har en koordinator. Under halvparten altså. Vi arbeider for at alle pasienter og pårørende skal få tilbudet. Du kan hjelpe oss. Utfordre dine lokalpolitikere! Vil de opprette og sørge for at det blir en kreftkoordinator i din kommune? Slik kan du kjempe for en god kreftomsorg og et godt tilbud for kreftrammede og pårørende der du bor.