Kategorier

Vil fremme aktivitet på tvers av befolkningen

Fysisk aktivitet fremmer god helse. Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft, men ved å mosjonere litt hver dag kan vi redusere risikoen. 

Figur 1

Prosentandelen (95% KI) som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet etter høyeste utførte utdanning fordelt på kvinner og menn. Graf: Helsedirektoratet

« Det ingen tvil om at lengre utdannelse har sammenheng med gode levevaner »

Vi anbefaler, i likhet med myndighetenes #Dine30-kampanje, at alle voksne er i minimum 30 minutters moderat aktivitet hver dag. Helsedirektoratet la onsdag frem en rapport som viser at andelen voksne som oppfyller dette målet har økt med fire prosent fra 2009 til 2014 – noe som utgjør over 200 000 flere fysisk aktive voksne. Men dessverre viser undersøkelsen også store ulikheter i hvem som følger anbefalingene. Det henger i stor grad sammen med utdanningslengde (figur 1).

Forskjellene er spesielt uttalt for menn: Blant menn i den høyeste utdanningsgruppen er det dobbelt så mange som følger anbefalingene, enn i gruppen som kun har gjennomført grunnskoleutdanning. Det skal sies at tallene også viser mange funn som er i favør av de lavest utdannede. Tiden man er sittestillende i løpet av et døgn øker jo høyere utdannelse man har. Men sammenlagt er det ingen tvil om at lengre utdannelse har sammenheng med gode levevaner. Det er et problem som vi må gjøre noe med!

Døgnet har 48 halvtimer, likevel er det 2/3 av Norges befolkning som ikke følger anbefalingen om å bruke minst en av disse halvtimene til å bevege seg nok. Vi i Kreftforeningen mener det må bli enda lettere for den enkelte å være fysisk aktiv, uavhengig av hvor lang utdannelse man har eller hvor mye man tjener. Rapporten til Helsedirektoratet viste at aktivitetsnivået øker jo nærmere et friområde/park/turvei man bor. Vi vil ha bedre tilrettelegging i nærmiljøene, og har derfor satt i gang tiltak som aktivitetsparker, trening på Vardesenterne våre og turgrupper. I tillegg jobber vi for én time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. Motivasjonen for å holde kroppen i gang må hver og en finne i seg selv, men for at motivasjonen skal kunne utløse handling, må forholdene ligge til rette for gode valg.

Fysisk aktivitet er noe av det viktigste for folkehelsa og derfor må det være enkelt for alle i samfunnet å være i aktivitet hver dag. Å ta trappen i stedet for heisen eller å la bilen stå er enkelt for de fleste å få til. Samtidig må myndighetene, kommunene og arbeidsplassene også gjør noe ekstra for å fremme aktivitet, på tvers av befolkningen!