Kategorier

På nyåret fikk en studie gjennomført av forskere på John Hopkins universitetet i USA stor oppmerksomhet i media. Den tar for seg det grunnleggende spørsmålet om hvorfor kreft oppstår, og forskerne fant statistisk sammenheng mellom kreftrisiko og antall celledelinger i et vev. Dette var for så vidt ikke så overraskende, men tittelen på studien «Bad luck of random mutation plays predominant role in cancer» gjorde at mange journalister fattet interesse for studien, og leverte oss overskrifter som «To av tre kreftformer skyldes uflaks», og «Flaks eller uflaks bestemmer oftest om du får kreft – ikke usunn livsstil».

Den omfattende internasjonale medieinteressen for studien var nok en svært medvirkende faktor til at IARC – Verdens helseorganisasjon sitt kreftforskningsinstitutt – i ettertid advarte mot konklusjonen i studien. Det er ikke ofte man ser slike advarsler fra IARC, men de var nok bekymret for at en sammenheng mellom uflaks og kreft skal overskygge budskapet om at kreftforebyggende tiltak er viktig.

Foto: Helsedirektoratet

Foto: Helsedirektoratet

Vi i Kreftforeningen er, og har i alle år, vært opptatt av kreftforebyggelse. Basert på forskning, er vårt budskap at ett av tre krefttilfeller kan forebygges. Samtidig vet vi at det ikke finnes garanti mot å få kreft. Selv et liv uten røyk, med fysisk aktivitet og et sunt kosthold, gir ingen beskyttelse mot å få kreft. Det er ikke å komme bort fra at dette av og til kan være en pedagogisk utfordring.  Ikke minst er vi opptatt av å ikke bidra til skyldfølelse hos de som blir rammet av sykdommen. Kreft kan ramme alle.

Studien fra forskerne på John Hopkins har en del svakheter. Blant annet er de store kreftformene som bryst- og prostatakreft ikke inkludert. Likevel viser forskningen fra John Hopkins og kommentaren fra IARC hvor viktig det er å kunne ha to tanker i hodet på samme tid. Ja, kreftforebygging er viktig, men vi må samtidig innrømme at ut fra dagens kunnskap er det også faktorer utenfor den enkeltes kontroll som gjør at vi får kreft.

Media skal ikke ha hele skylden for den diskusjonen som har oppstått, men det er verdt å merke seg at det i en pressemelding fra forskerne står følgende: «…Some have misunderstood our research to say that two-thirds of cancer cases are due to bad luck. We want to stress that cancer is caused by a combination of many factors…..». Forskjellen mellom forskerne på John Hopking og IARC er nok derfor ikke så stor som man kan få inntrykk av. Sannsynligvis kan de slutte seg til Kreftforeningens budskap: «Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft, men vi kan ta noen valg som reduserer risikoen».

Les mer her om våre råd for forebygging av kreft