Kategorier

Det finnes mange som i kraft av sin jobb eller på frivillig basis gjør en spesiell innsats for kreftsaken. Vi ønsker din hjelp til å utnevne en verdig hederspriskandidat.

Hvem fortjener utmerkelsen denne gangen?
Kreftforeningens Hederspris gis til en person som har gjort en spesiell innsats innen kreftområdet.

Enkelte mennesker bruker all sin fritid på frivillighet for å gjøre hverdagen lettere for kreftsyke og deres pårørende. Mange pasienter skryter av helsepersonell som utgjør den store forskjellen gjennom en tøff behandling eller et langt sykehusopphold. Andre igjen utmerker seg ved å sykle eller løpe Norge på langs for å samle inn penger. Noen snakker i det offentlige rom om de viktige og vanskelige tingene rundt det å leve med kreft. Eksemplene er mange.

Vi er svært glad for det store engasjementet, og ønsker å gi oppmerksomhet og takk i form av en Hederspris til en/noen som har utmerket seg på en helt spesiell måte.

Vi håper du kan bidra med innspill til gode kandidater.

Klikk på lenken, se hvilke kriterier som ligger til grunn – og hjelp oss å få flest mulig gode kandidater å velge mellom.

Foreslå din kandidat

Siste frist er 24. november 2014

 

Arild Halvorsen og generalsekretær Anne Lise Ryel

Arild Halvorsen og generalsekretær Anne Lise Ryel

Kreftforeningens Hederspris 2014 gikk til Arild Halvorsen

Kreftforeningens Hederspris 2013 gikk den til Anniken og Erlend Golf Rokseth