Kategorier

Dagens medisin presenterte en gladmelding forrige uke: Økt satsing på skolehelsetjenesten i neste års statsbudsjett. Kreftforeningen bejubler denne satsingen, og det av flere årsaker:

Barn og ungdom er vår fremtid, det å forebygge fremtidige helseutfordringer er viktig. Seks måneders ventetid for å få hjelp er alt for lang tid. Barn og unge må få hjelp når de tørr å banke på døra.

Skolehelsetjenesten har et stort potensial, og bør ha en helt sentral rolle i det forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Ikke bare handler det om viktige folkehelseutfordringer vi står overfor som å forebygge overvekt blant barn og unge, stimulere til mer og varierte former for fysisk aktivitet som gir bevegelsesglede for alle.  Det handler om at 34 000 barn og unge lever med foreldre som har eller har hatt kreft, og 800 mister en av sine foreldre hvert år. Barn og unge som lever med alvorlig sykdom tett på seg, må takle skole og hverdag parallelt. Det er ikke mulig å sykmelde seg fra skolen. Mange barn ønsker å skjerme foreldrene sine fra egen redsel og egne behov når mor eller far er syke. Det er strevsomt nok der hjemme. Barn i en slik situasjon trenger oppfølging og noen å snakke med. Kommer mamma til å dø? Hvorfor er hun så sliten hele tiden? De voksne sier så lite, er det noe jeg ikke vet? Spørsmålene er mange, og ofte er barn redde for å spørre.

far og barn

illustrasjonsfoto

Kreftforeningen har truffet flere barn som har hatt god nytte av en samtalepartner i en slik situasjon. En som kan sortere og hjelpe til med å finne løsninger for familier i krise. Vi tror på at god oppfølging av barna forebygger fremtidige helseproblemer, angst, redsel og skyldfølelse. Vi tror at flinke helsesøstre og skolepsykologer kan hjelpe barn i sorg og krise å komme gjennom vanskelige perioder. Barn trenger slik støtte når de er pårørende.

Så kjære helseminister – styrk gjerne skolehelsetjenesten og pålegg alle kommuner å tilby barn og unge oppfølging når mor eller far er rammet av alvorlig sykdom. Det kaller vi en god investering i vår fremtid.