Kategorier

Gjør du et Google-søk på brystkreft får du 246.000 treff. Gjør du et tilsvarende søk på tarmkreft får du omtrent en tiendedels antall treff. Dette til tross for at det er omtrent like mange personer som får tarmkreft som brystkreft. Nå er jo ikke et Google-søk uttrykk for en eksakt vitenskap, men det sier noe om en kreftform som rammer mange og tar alt for mange liv, men som får liten oppmerksomhet sammenlignet med andre kreftformer.

Gårsdagen var dog et unntak med store oppslag i flere aviser om lovende resultater fra en stor norsk screeningstudie på tarmkreft – den så kalte NORCCAP-studien. Tarmkreft har lenge vært ansett å være en kreftform hvor det er hensiktsmessig med screening da man både kan oppdage og behandle kreft i en tidlig fase, og fjerne polypper i tarmen som senere kan utvikle seg til kreft. Det betyr at tarmkreftscreening ikke bare er nyttig fordi man oppdager kreft tidlig, det har også en effekt ved at man faktisk kan forebygge kreft. NORCCAP-studien er støttet av Kreftforeningen med om lag 40 millioner kroner.

Studien er ikke den eneste som viser dokumentert effekt av tarmscreening. Andre internasjonale studier viser det samme og flere land har derfor valg å innføre et screeningsprogram.

Vi i Kreftforeningen mener at tiden nå er overmoden for å innføre et nasjonalt screeningsprogram for tarmkreft i Norge. Blant kreftsykdommene er det bare lungekreft som tar flere liv enn tarmkreft. Vi trenger derfor alle tiltak som kan bedre forebygging og behandlingen for denne sykdommen. At sykdommer får liten oppmerksomhet i hverdagen kan ikke bli en sovepute for helsevesenet. Vi ønsker tarmscreening nå!