Kategorier

Ja, det kunne man tro etter å ha lest enkelte avisoverskrifter i går. Bakgrunnen for oppslagene var en studie som var publisert i «Annals of oncology» som viste at acetylsalisylsyre som vi finner i smertestillende tabletter som f.eks globoid og dispril kan forebygge kreft.

Foto: Hege Fantoft Andreassen

Foto: Hege Fantoft Andreassen

Undersøkelsen er gjort av en respektert forskergruppe og det har også vært tidligere studier som viser at acetylsalisylsyre kan ha en forebyggende effekt på kreft. Med andre ord er dette svært interessante resultater, og det er viktig at helsemyndighetenes anbefalinger vurderes opp mot disse resultatene.

Grunnen til at helsemyndigheter både her i Norge og internasjonalt i dag ikke anbefaler friske voksne mennesker å ta en daglig pille med acetylsalisylsyre er fordi det er flere kjente alvorlige bivirkninger knyttet til bruken. Blant annet økt blødningsfare og risiko for magesår. Før vi har god oversikt over forebyggingsaspektet sett opp mot bivirkningene, skal vi være varsomme med å komme med anbefalinger.

Vi i Kreftforeningen kommer til å følge nøye med på den videre forskningen på området. Og har du spørsmål om virkningene av acetylsalisylsyre på forebygging av kreft, eller andre spørsmål om forebygging av kreft, kan du ta kontakt med vår rådgivningstjeneste Kreftlinjen. Eventuelt er dette noe du kan diskutere med din fastlege.

Cancer research UK har også en artikkel om acetylsalisylsyre.