Kategorier

Tommy Kristoffersen er leder for aksjonsgruppen Brannmenn mot kreft. Han er selv brannmann og tillitsvalgt i Bergen brannvesen. I dag holdt han appell foran Stortinget. Den kan du lese her.

Forrige lørdag startet en gruppe syklister fra Bergen brannvesen Idrettslag en sykkeltur fra Bergen, som i dag endte opp her foran Stortinget. Med seg i sekken har de et viktig budskap som er blitt formidlet til brannfolk, brannsjefer og politikere underveis. Flere brannkorps har også hengt seg på over fjellet.

Brannvesenet er alle kommuners beredskapsressurs ved de fleste akutte hendelser. Vi løper inn der andre løper ut!

brannmennmotkreft

Vi strekker oss langt for å utføre jobben vår som er å redde liv, miljø og samfunnsverdier. Men noen av oss blir alvorlig kreftsyk av yrket. Det kan vi ikke ignorere.

Brannmannskap blir eksponert for ulike kreftfremkallende stoffer og kjemikalier når brann oppstår. Vi kan ikke beskytte oss 100 prosent mot kreftfremkallende stoffer, selv med det beste verneutstyret på markedet, men det kan gjøres betydelige yrkeshygieniske tiltak.

Brannfolk som blir rammet av yrkesbetinget kreft, står alene igjen med en alvorlig sykdom. Med dagens yrkesskadelovgivning må de i tillegg kjempe en kamp for å bevise at yrket er årsaken. Hvor lett er det når kreften skyldes summen av flere hundre branner?

Derfor oppfordrer vi våre folkevalgte politikere og det norske folk: Ikke vend ryggen til dem som har ofret eget liv og helse til samfunnets beste.

Lovgivningen må endres, slik at brannfolk som blir rammet av yrkesbetinget kreft er dekket på lik linje med dem som blir alvorlig skadet i en brann.

Og til alle brannfolk: Dette har vært et forsømt kapittel i hele vår bransje i årtier. Vi må stå samlet, brette opp ermene og gjøre en innsats for å beskytte oss mot den farlige eksponeringen.

Vårt krav til regjeringen er at det etableres en nasjonal yrkeshygienisk standard som skal følges uavhengig av kommuneøkonomi og lokale prioriteringer. Brannfolk må få mulighet til å begrense eksponeringen i alle brannstasjoner.