Kategorier

Det er ikke så veldig ofte det skjer; at norske forskere markerer seg helt i téten i internasjonal sammenheng. Men en forskningsnyhet som publiseres denne uken viser at også vi i Norge har kreftforskere som spiller i den aller øverste divisjonen.

Harald Stenmark og hans medarbeidere, på Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet, publiserte denne uken sine funn i Nature Cell Biology. Dette er et tidsskrift som kun publiserer svært betydningsfulle resultater, som vil kunne øke forståelsen av viktige biologiske prosesser. Fordi tidsskriftet publiserer bare spesielt viktige og grundig dokumenterte resultater, vil forskere sørge for å få med seg det som står i dette tidsskriftet. Det betyr igjen at svært mange forskere over hele verden vil bli oppmerksom på hva Stenmark et. al har funnet, og kunne bygge videre på grunnen som de har beredt. Slik skapes dreining i forskning og nye kunnskapsområder. Vi er stolte over at forskningen fra «vårt» forskningsmiljø er funnet verdig en slik prestisjefull publisering!

Viktigere enn heder og ære, er det selvsagt at det gjøres betydelige forskningsmessige framskritt. Forskningsgruppen til Harald Stenmark har studert celledeling, og hvordan denne kontrolleres. Det er kontroll av celledeling, eller mangel på dette, som er selve kjernen i alle kreftsykdommer. Mange forskere studerer ulike faser av delingsprosessen, og jakter på nye måter for å påvirke denne eller eliminere celler om er uten kontroll.

Stenmark og hans medforfattere har studert det siste trinnet i delingsprosessen, når en celle er klar for fysisk deling og avsnøres til to datterceller. I normale celler skjer denne avsnøringen først når alt er sjekket og i orden og dattercellene er identiske og inneholder alle de bestanddeler de skal. Kontrollpunktet NoCut (ikke-kutt) er ansvarlig for å sette delingsprosessen på «hold» til alt er klart. Hvordan dette skjer har Stenmark og medarbeidere nå avslørt.

En mislykket celledelingsprosess kan resultere i datterceller som er unormale og mangler det apparatet som skal til for å oppføre seg normalt. Feil i delingsmekanismer vil være oppskriften på omdannelse til en kreftcelle. Stenmarks forskning kan følgelig gi opphav til en overordnet ny forståelse og nye angrepspunkter i kreftbehandling.

God kreftforskning øker forståelsen og gir håp. Større funn gir større grunn til håp. Vi gleder oss over at store funn også gjøres av norske kreftforskere… og vi føler oss svært trygge på at givernes midler er vel anvendt!