Kategorier

Våren 2009 slapp Kreftforeningen jubelen løs da det ble kjent at Oljefondet omsider solgte seg ut av tobakksindustrien. I flere år hadde vi jobbet hardt for at myndighetene skulle kutte alle investeringer i tobakksindustrien fra fondet. I løpet av 2009 ble 14 milliarder tobakksindustri-kroner reinvestert i andre aksjer. Nå viser nye beregninger fra Norges bank at Oljefondet kunne ha tjent 9,6 milliarder kroner på aksjene som ble solgt. Frp påpeker at det kan bli “fryktelig dyrt å drive politikk gjennom Oljefondet”. Når vi hører slike beregninger vil vi minne om hvorfor det var viktig å kvitte seg med investeringene.

Årlig gjennomfører Norge omfattende tiltak for å begrense tobakksbruk. Helsemyndighetene står bak store opplærings- og informasjonskampanjer, og bruker mye ressurser på hjelp til røykeslutt. I tillegg har myndighetene sørget for streng tobakkskontroll gjennom røykfrie serveringsteder, reklameforbud og høye avgifter. At Norge samtidig skulle hatt økonomisk interesse av hver person som begynte å røyke, er ikke bare uheldig, men handlingene fremstår som svært uforenlige.

Norge var det første landet i verden som underskrev Verdens helseorganisasjons konvensjon mot tobakk. Vi forpliktet oss da til å fremme tiltak som reduserer utbredelsen av tobakk. Ved aktivt å investere i tobakksindustrien gikk Norge i motsatt retning, og det kunne nesten oppfattes som om nasjonen vår undergravde konvensjonens målsetting.

Den internasjonale tobakksavtalen sier også at landene skal bruke alle tilgjengelige kommunikasjonsverktøy i kampen mot tobakk. Kreftforeningen mente at å kaste ut tobakksindustrien av Oljefondet var et svært effektivt kommunikasjonsmiddel for å nå bredest mulig. Handlingen tydeliggjorde for omverden hvor alvorlige konsekvensene av tobakk er. Hadde ikke myndighetene kvittet seg med tobakk-aksjene, hadde de heller ikke fulgt Verdens helseorganisasjons konvensjon mot tobakk.

Kreftforeningen reagerte også sterkt på at verdens rikeste land skulle tjene penger på at fattige land ikke klarte stå i mot tobakksindustrien. En rapport fra Verdens helseorganisasjon viste at tobakksindustrien påvirket helsepolitikken i flere utviklingsland.  Vi synes det er uetisk overfor befolkningen i fattige land, at Norge skulle tjene økonomisk på at disse landene ikke makter å stå i mot et økende press fra en tobakksindustri som er ute etter nye markeder for sine produkter.

Selv om færre røyker, er tobakk stadig et enormt problem i Norge. Men det er også et økende problem globalt. Tall fra Verdens helseorganisasjon sier at om lag 1,3 milliarder mennesker i verden røyker, og halvparten av disse vil dø på grunn av sin tobakksbruk. For Kreftforeningen er det en selvfølge at Norge ikke skal ha store økonomiske interesser i tobakksindustrien. Vi fortsetter derfor å støtte myndighetene i å opprettholde den kursen de har lagt.