Kategorier

Landets lærere bør utfordre elevene sine. Til å bli bevisst på tiden de bruker foran skjermen. Det er bekymringsfullt at dataspill, internett og sosiale medier har overtatt plassen til aktiviteter som gir bevegelsesglede.

I dag sitter ungdom mellom 11 og 16 år i gjennomsnitt stille 44 timer i uken utenom skoletiden. 8 av 10 barn har tilgang til nettbrett hjemme og norske 15-åringer er mer stillesittende enn pensjonister. Selv om enkelte tv- og dataspill kan være aktiviserende, kan ikke denne formen for aktivitet erstatte lek eller annen fysisk utfoldelse.

Foto: Hege F. Andreassen

Foto: Hege F. Andreassen

Barn er kreative og nysgjerrige og klarer å sette seg selv i aktivitet når skjermene slås av. PC og TV apparat trenger ikke fjernes fra norske hjem, men vi kan begrense barnas bruk av elektroniske medier gjennom bevisstgjøring. Skolen når alle barn og unge på tvers av sosiale skillelinjer og lærere er derfor sentrale i arbeidet med å utvikle holdninger og gode aktivitetsvaner.

Klasse 7a ved Majorstuen skole fikk i 2012 Kreftforeningens helsepris, en spesialpris i forskningskonkurransen Årets Nysgjerrigper.  De hadde skrevet en oppgave med temaet «Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?».  For å finne svar på dette valgte de blant annet å gjennomføre et eksperiment som innebar en uke uten dataspill, internett og sosiale medier. De skrev logg, hadde spørreundersøkelser/intervju og diskusjoner i klassen. De fant ut at de hadde vært mer fysisk aktiv i denne perioden, følte seg i bedre humør, mindre trøtte i øyne og slitne i nakken, og de hadde vært mer sosiale. Les oppgaven her.

Bruk gjerne klasse 7a ved Majorstuen skole sin oppgave som eksempel på hvordan det kan gjøres. Eller kanskje din klasse har en bedre ide?

Delta også i Årets nysgjerrigper helseprisen konkurranse i 2014. Les mer om Helseprisen på Kreftforeningens nettside.