Kategorier
Foto: Marianne Otterdahl-Jenssen

Foto: Marianne Otterdahl-Jenssen

5. desember er en viktig dag. Da markeres den internasjonale frivillighetsdagen. Dagen er innstiftet av FN som en hyllest til de mange som gir av sin tid til frivillig arbeid, samtidig som den skal minne oss om hvilken rolle frivillig arbeid spiller for vår felles velferd, og hvordan frivilligheten styrker og forandrer samfunnet.

På samme måte ønsker vi i Kreftforeningen å feire dere frivillige som hver dag gjør en innsats for kreftsaken. Kreftforeningen har som mål å arbeide for at færre får kreft, at de som blir syke, får best mulig behandling, og at de som lever med en kreftdiagnose, har best mulig livskvalitet. Bredden i den frivillige innsatsen er uvurderlig for at vi skal nå disse målene. Både det å samle inn penger til kreftforskning og å arrangere kulturkvelder på sykehuset, utgjør en stor forskjell. Kreftforeningen takker hver og en av dere!

Frivilligheten har alltid vært en viktig del av Kreftforeningen, og i dag står den sterkere i vår bevissthet enn noen gang tidligere. Frivillige bidrar med en særegen kombinasjon: tid og engasjement. For mange som møter oss er det med på å skape håp.

La meg benytte anledningen til å trekke frem den fantastiske innsatsen dere frivillige gjør hver dag for kreftrammede over hele landet. Sophie er en av Kreftforeningens frivillige på Vardesenteret på Radiumhospitalet. Det er ekstra hyggelig at hun opplever innsatsen sin som givende også for seg selv:

Det å være frivillig er et ekstra påfyll i hverdagen min. Jeg gjør noe nyttig og verdifullt for brukerne. Jeg er ydmyk og føler meg privilegert som får lov å slippe inn i livet til pasienter og pårørende og får bruke tid sammen med dem i en sårbar fase i deres liv. Dette må jeg gjøre med respekt. Jeg har lyst til å være medmenneske og se den andre der den er, og prøve å vise vei videre til rådgivere og fagfolk.

Igjen: Tusen takk for at dere gir av deres tid til kreftsaken.

Vil du bli frivillig i Kreftforeningen?