Kategorier

Dagbladet har i dag en førsteside om at “Nav-sjefen tar grep”. Det skisseres også hvilke tiltak som nå iverksettes:

  • Ny opplæring av veiledere med kontinuerlig trening for å øke kompetansen i å møte brukere på en profesjonell måte
  • Nytt opplæringstilbud til nyansatte for å øke forståelsen av egen rolle
  • Obligatorisk etikkurs med vekt på menneskesyn, verdigrunnlag og refleksjon
  • Serviceklager – bedre oppfølging av alle klager
  • Lederkrav – nye krav til lederne i Nav.

Kreftforeningen applauderer disse tiltakene. Vi mener de er nødvendige for at brukernes møter med Nav skal bli bedre. Og vi håper at ikke bare Nav-leder Joacim Lystad, men hele Nav stiller seg bak ønsket om å bedre brukeropplevelsene i Nav. Vi er klar over at mange veiledere i Nav gjør en veldig god jobb, men tilbakemeldingene vi får tyder på et rom for forbedring.

Vi er også stolte av å kjenne igjen noen av forslagene. Kreftforeningen har i gjentatte brukerutvalgsmøter med Nav spilt inn noen av disse tiltakene.  For eksempel har vi lagt vekt på at veiledernes kunnskaper bør styrkes og at de må være godt trent i å møte mennesker i sorg, kriser og i vanskelige situasjoner.

Illustrasjonsfoto. Foto: Steffen Aaland

Illustrasjonsfoto. Foto: Steffen Aaland

Møtet med brukerne har vi også diskutert med utgangspunkt i Rasmussen-saken. Rasmussen er en kreftsyk journalist som i høst påpekte måten han ble møtt på hos Nav. Her mente Kreftforeningen at et godt tiltak ville være opplæring, trening og diskusjoner om etikk og holdninger.

Vi er glade for at Nav erkjenner forbedringsbehovene sine og at de faktisk tar innspillene fra brukerorganisasjonenene på alvor. Så gjenstår det å se hvor fort dette vil gå – og hvilken effekt tiltakene vil ha. Vi vil følge opp at tiltakene gjennomføres og etterspørre effekten. I tillegg fortsetter vi gjerne å dele vår kompetanse med Nav.