Kategorier

Stadig flere overlever kreft. Vi er blitt bedre til å oppdage og behandle kreft. Men hvordan er det å være kreftoverlever?
Etter å ha vært gjennom tøffe behandlinger og mye usikkerhet der målet har vært overlevelse, kan pasienter som er ferdigbehandlet begynne å leve livet igjen. Det er ikke uvanlig å ha store forventninger til seg selv eller å møte forventninger fra andre. «Nå er du jo frisk, du har fått livet i gave på nytt». «Bør ikke alle kreftoverlevere være glade og takknemlige?». Ikke alle opplever dette som like enkelt.

Foto: Scanpix Creative

Foto: Scanpix Creative

Mange pasienter tar kontakt med Kreftforeningen fordi de opplever tiden etter behandling som vanskeligere enn forventet. Flere har helseproblemer eller seneffekter av kreftbehandlingen. Dette kan være mangel på konsentrasjon, økt følelse av tretthet, lymfødem eller seksuelle problemer. Noen av helseplagene er knyttet til krefttypen, andre til behandlingen som er gjennomført. Mange skryter av kompetansen de blir møtt med og den tette oppfølgingen under kreftbehandling. Men fortsatt  møter Kreftforeningen flere pasienter som ikke har blitt forklart hva de kan forvente etter kreft.

Seneffekter kan avta over tid, eller komme etter hvert. Noen av seneffektene kan forebygges, andre kan man få hjelp til å mestre. Skal kreftoverleverne klare dette trenger de råd og veiledning fra helsepersonell. De trenger også å bli møtt med kunnskap fra fastleger og forståelse fra Nav. Jeg er derfor glad for at det kommer en ny utgave av boken «Kreftoverlevere» som kan gi fagpersoner oppdatert kunnskap om kreftoverlevelse og mestring. Boka kan også være nyttig for pasienter.

Vi i Kreftforeningen har også tilbud til pasienter og pårørende som har spørsmål. Du kan ta kontakt med Kreftlinjen tlf. 800 57338 (800 KREFT). Trenger du en å snakke med er det flere kommuner som nå har fått kreftkoordinator. På Vardesentrene kan du også treffe andre i samme situasjon eller møte fagpersoner som kan veilede deg videre.