Kategorier

Helene Bøhler er rådgiver i Kreftforeningen og instruktør for Chi Kung-grupper for kreftpasienter. Hun blogger her om tilbakemeldinger hun har fått fra deltakerne.

”Det har betydd mye for meg å kunne være med i gruppa, selv om jeg noen ganger har følt meg ganske lite opplagt. For meg har det vært viktig å holde kroppen i gang med moderat trening. Det fine er at øvelsene kan tilpasses til dagsformen. Slik kunne jeg likevel holde meg i form, selv om kroppen ikke var på topp i behandlingsperioden. Øvelsene gir også en indre ro som er bra”.

Dette sier en tidligere deltaker på Kreftforeningens Chi Kung grupper på Vardesenteret i Oslo. Chi Kung øvelsene kombinerer meditasjon og mosjon gjennom fokus på velvære, tilstedeværelse og mestring. Denne formen for bevegelse er grunnlagt på prinsipper som gjør øvelsene helhetlige og skånsomme, og derved trygger mot skader og overanstrengelse. Med andre ord; du beveger deg ut i fra der du er. Særlig viktig når kroppen ikke klarer det den tidligere gjorde. Intensjonen med Chi Kung er å invitere til økt bevissthet om egen tilstedeværelse, helhet og balanse – i møte med deg selv og i møte med verden. Kreftpasienter og pårørende opplever ofte både følelsesmessige og mer praktiske utfordringer. Her kan Chi Kung øvelser være en støtte til økt velvære, redusert stress og engstelse, og gi rom til en bedre livskvalitet i en tid med store forandringer. Treningsformen bidrar med metoder som kan overføres til livet ellers, både gjennom helt fysiske øvelser man kan ta med seg hjem, og også gjennom å integrere naturlige prinsipper som er en del av livet generelt.

«Det er viktig for oss som pasienter å finne gode metoder til å mestre både sykdom og bekymringer, noe jeg føler Chi Kung kan være med på» sier en tidligere deltaker og kreftsyk.

Hva er det som gjør at disse erfaringene høstes gjennom Chi Kung? Selv i en tid med sykdom og behandling, kan man søke bedret kondisjon, et senket blodtrykk, økt velvære og bedre søvnkvalitet. Blant annet. Er det ikke nettopp i livets mest utfordrende perioder at vi trenger dette?

Høstens grupper starter neste uke på Vardesenteret ved Radiumhospitalet, på Oscar frisklivssentral (Frogner bydel) og på Ullevål sykehus. Har du lyst å prøve om dette kan være noe for deg, kontakt helene.bohler@kreftforeningen.no eller mobil: 909 41 840