Kategorier

I en plakatkampanje oppfordrer solariumskjeden Brun og Blid befolkningen om å stemme borgerlig for å hindre at mindre solsentre må legges ned når betjeningskravet innføres 1. januar. De hevder at med et borgerlig flertall vil betjeningskravet forsvinne. Skulle de få rett, ville dette være et langt tilbakeskritt i arbeidet for å forebygge kreft.

Ferske tall fra Kreftregisteret viser hvor viktig det er at vi må bruke mange tiltak og virkemidler for å stoppe utviklingen av føflekkreft. Fortsatt er føflekkreft den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25-49 år, både blant menn og kvinner.

Det tar tid før kreft utvikler seg, men grunnlaget for å utvikle hudkreft kan oppstå tidlig. Derfor er det bra å utsette, og aller helst unngå, bruk av solarium. Vi må også unngå å bli sol­brent når vi soler oss ute. Norge er blant de land i verden som har mest føflekkreft. En sykdom som det dør flere av enn i trafikken hvert år. En krefttype som vi både kjenner årsaken til, og som vi kan gjøre noe for å få færre tilfeller av.

Nylig lanserte helseministeren en nasjonal kreftstrategi. Et av de viktige målene i strategien er at Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging. Vi har allerede vedtatt 18-årsgrense og betjeningskrav i solarium. Finland, Frankrike, Island, Skottland, England, Tyskland og Australia har gjort det samme – og andre land jobber for å komme etter.

Mye er opp til hver enkelt av oss, men noe kan også reguleres – for eksempel om det er greit eller ei at barn skal få begynne med solarium før de fyller 18 år.

Tidligere skulle solstudioer ha tydelig informasjon om at de under 18 år ble frarådet å bruke solarium. Hvor mange tok egentlig hensyn til dette? Tallene viste da at dette ikke var nok for å begrense solariumsbruk blant unge.

 

Faksimile fra sak på Tv2 med stylist og blogger Hedda Skoug. Hun fikk diagnosen hudkreft og oppfordrer alle unge til å tenke seg godt om når det gjelder solarium og solbeskyttelse.

Faksimile fra sak på Tv2 med stylist og blogger Hedda Skoug. Hun fikk diagnosen hudkreft og oppfordrer alle unge til å tenke seg godt om når det gjelder solarium og solbeskyttelse.

Når vi samtidig vet at UV-stråling øker risikoen for føflekkreft, og at risikoen er høyere jo yngre du er, er det all grunn til å gjøre noe mer! Ikke i stedet for å informere om helseskader, men som ett av flere tiltak i tillegg. Det er også flere betjente solarier som har sagt at de ønsket forbudet velkommen og som ser frem til at ordningen innføres.

Det er ikke sånn at all hudkreft skyldes solarium. For mye ultrafiolette stråler øker risikoen for føflekkreft enten strålene kommer fra utesol eller solariumssol. Derfor bruker vi mye tid på å gi råd og informasjon om solbeskyttelse generelt.

Vi har ikke tenkt å komme med anbefalinger om hva du bør stemme ved valget. Vi kan isolert sett skjønne at de som driver ubetjente solstudioer vil gjøre hva de kan for å opprettholde omsetningen sin, og at Brun og Blid er mer opptatt av bunnlinjen enn av folkehelsen.

Kreftforeningen og politikere må imidlertid tenke bredere enn dette, og ta hensyn til folkehelse og hvilke virkemidler vi har for å forebygge kreft.

At solstudioer skal være betjent, er nødvendig for å kunne følge opp 18-årsgrensen, og for å kunne gi enkle, kvalifiserte råd til brukerne. Det er derfor først når også dette er innført at vi kan få effekt av 18-årsgrensen.

På Solarieforeningens nettside kan vi lese at Bent Høie sier: «Etter Høyres syn går de nye kravene til landets solarier alt for langt og kan true store deler av bransjen. Vi vil jobbe for at en ny, borgerlig regjering reverserer disse kravene så raskt det lar seg gjøre».

Helseminister Jonas Gahr Støre advarer mot at barn og unge skal få bruke solarium.

Kreftforeningen forventer at Høie, spesielt hvis han skulle bli vår nye helseminister etter valget, vil sette helse foran hensynet til solariumsnæringen.