Kategorier

Endelig har Norge fått en tobakksskadelov som tar hensyn til barn og unge. Kreftforeningen jubler!

Stortinget vil ha tobakksfrie skoler og barnehager, beskytter barn mot passiv røyking og setter inn tiltak mot de som selger tobakk til mindreårige. Kreftforeningen er stolt av å ha vært en aktiv pådriver i disse sakene.

Endringene i tobakksskadeloven som Stortinget nylig vedtok, utgjør en milepæl i det tobakksforebyggende arbeidet i Norge. Og de er vedtatt uten nevneverdig støy. Det var noe annet for ti år siden da Stortinget vedtok røykfrie serveringssteder. Snakk om rabalder. Mye har skjedd på ti år når det gjelder holdninger til tobakk og hensynet til andre.

Tobakksregulerende tiltak er viktige på grunn av de enorme skadevirkningene tobakk har. Halvparten av de som røyker dør av tobakksrelaterte sykdommer. Kreft er bare en del av det store og dystre sykdomsbildet som tobakk har skyld i.

Kreftforeningen har i årevis kjempet for en generell bestemmelse som sikrer barns vern mot passiv røyking. Barn er særlig utsatt for helseskader ved passiv røyking og har liten mulighet til å beskytte seg selv. Lovforslaget skal sikre barn et røykfritt miljø. Vi applauderer.

Å unngå at barn og unge begynner å røyke eller bruke snus, er noe av det viktigste vi kan gjøre for folkehelsen. Vi må hindre barns tilgang til tobakksvarer, og flere nye lovbestemmelser skal sørge for dette. De som selger tobakk til mindreårige skal kunne miste retten til å selge tobakk. Elever sikres tobakksfri skoletid, og bruk av snus og røyk forbys også på skolenes og barnehagenes uteområder for de ansatte. Dette er nødvendige og viktige tiltak.

Hvis vi skal nå målet om et tobakksfritt samfunn i vår levetid, er det ikke tilstrekkelig å forebygge at barn og unge begynner med tobakk. Vi må hjelpe flere til å stumpe røyken og kutte snusen. Men den nye tobakksskadeloven vil også bidra til å redusere dagens tobakksbruk, blant annet fordi flere arenaer skal bli røykfrie. Og tiltak som skal hindre at barn og unge begynner med tobakk, vil garantert ha en smitteeffekt på de som snuser og røyker i dag. Det er vår og mye å glede seg over.

Noen av tiltakene som kommer:

  • lovfestet tobakksfri skoletid for alle elever og tobakksforbud på områdene til skoler og barnehager også for ansatte
  • normativ bestemmelse om barns rett til et røykfritt miljø
  • forbud mot salg av 10-pakninger
  • røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter
  • innstramninger og spesifiseringer av reklameforbudet
  • adgangen til å ha røykerom på arbeidsplasser, i transportmidler og i lokaler hvor allmennheten har adgang forsvinner