Kategorier

Det er svært gledelig at andelen dagligrøykere fortsetter å synke, både blant voksne og unge. Blant unge har nedgangen vært større enn ellers i befolkningen. De siste ti årene har andelen som røyker daglig gått ned fra 26 prosent til 7 prosent i aldersgruppen 16-24 år, viser tall fra SSB. Tiltak nytter og virker; vi har kommet et viktig steg videre på veien til en tobakksfri generasjon.

Fortsatt røyker så mange som 640 000 mennesker daglig i Norge. Det er derfor viktig å minne om at ytterligere tiltak er nødvendige for at nedgangen skal gå raskere og færre skal rammes av unødig lidelse og tidlig død.

De nye tallene fra SSB, som ble presentert i dag, viser at snusbruken fortsatte å stige blant unge i 2012, og det bekymrer oss. Snus er utbredt i lagidretter, som fotball. Derfor er det gledelig at Kjetil Rekdal har innført et forbud mot snus på jobb, og Vålerenga-spillere skal ikke opptre offentlig med snus. Kreftforeningen har nettopp inngått et samarbeid med Vålerenga fotball. VIF tar også utfordringen de har fått fra Kreftforeningen om å gjøre alle aktivitetsområder på Valle til tobakksfrie soner.

Både spillere og trenere er store forbilder for mange, og derfor er det flott at de ønsker å være med på å få flere ungdom til å droppe tobakk.