Kategorier

TV-programmet Puls stilte denne uken spørsmål om det er lurt å være åpen om sykdom, også i forhold til arbeidsgiver og kolleger. I programmet kom det frem at personer som er åpen om sykdom kan risikere å bli diskriminert i ansettelser, selv om dette strengt tatt ikke er lov. Kreftforeningens rettighetstjeneste mottar ofte lignende henvendelser.

En dame som hadde fått brystkreft tok kontakt med oss. Hun var svært syk, men kom tilbake i jobb, og da var den gitt til noen andre. Hun og arbeidsgiveren prøvde sammen å finne en løsning, uten å lykkes. Slike situasjoner skaper rettsaker og vonde følelser. En annen ung jente var forholdsvis nytilsatt i et lite firma da hun ble syk, og de ansatte en vikar. Hun ville forsøke seg tilbake på jobb etter lengre tids sykdom, men arbeidsgiveren sa nei. Han klarte ikke å lønne flere og hun hadde vært borte så lenge. Også denne saken endte med rettsak.

Slike situasjoner kan ofte unngås, gjennom en tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i  en sykdomsperiode. Nav kan også bistå med råd og hjelp underveis.

Situasjonen er litt ulik for dem som er i jobb og dem som står utenfor arbeidslivet. Hvis du står utenfor arbeidslivet og skal søke jobb, kan det være lurt å tenke over disse spørsmålene:

 • Har du vært syk over lengre tid, vil din CV ha noen hull. Det er naturlig at arbeidsgiveren vil spørre om dette, så tenk gjennom hva du vil svare.
 • Noen forklarer hullene med lenger utenlandsopphold. Det er mulig, men vil du starte i et arbeidsforhold med en løgn? Hvilken tillit vil arbeidsgiveren ha til deg, hvis han eller hun finner ut av løgnen?
 • Kan sykdommen ha gitt deg noen erfaringer som kan være konkurransefortrinn i jobben? Utholdenhet? Evne til å takle uforutsigbare situasjoner?  Kjennskap til helsevesen og/eller NAV?
 • Hvis du som følge av sykdommen ikke kan jobbe fullt, reise eller har andre begrensninger, så er det lurt å være åpent om dette. Arbeidsforholdet blir ikke bra, hvis det er bygget på falske premisser.
 • Tenk på at det finnes hjelpemidler og tilretteleggingsmuligheter, snakk med NAV om hvilke muligheter du har, og vær gjerne forberedt før et jobbintervju.

arbeidsgiver-åpenhet-2

Hvis du derimot er i jobb når du blir syk, kan du tenke på følgende:

 • Mange klarer og kan jobbe underveis i et behandlingsforløp. En god dialog med arbeidsgiver og lege kan gi deg mulighet til å formidle hva du ønsker selv.
 • Klarer du å beholde jobben, til tross for sykdom, kan du unngå store økonomiske tap. Det å ende på arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon er sjelden økonomisk lønnsomt.
 • Arbeidsgiver skal tilrettelegge for deg, i den grad det er mulig. Dere må derfor snakke om fravær og nærvær. Du kan også ta med lege eller tillitsvalgt.
 • Nav har flere hjelpemidler og tiltak som kan brukes, så trekk gjerne dem med i dialogen.
 • Selv om du skal diskutere fravær og nærvær, er det ikke nødvendig å fortelle arbeidsgiver om diagnose og/eller behandlinger.
 • Du trenger ikke snakke om alt med alle, men du kan velge en du har tillit til som kan formidle videre det du ønsker. En e-post eller en blogg en gang i blant kan f.eks styre det du ønsker å formidle.

Det er laget en egen jobbstrategi for unge med nedsatt funksjonsevne, og NAV har ansatt en ansvarlig koordinator i hvert fylke med ansvar for satsningen: jobbstrategi
Det er også tilsatt en arbeidslivscoach i hvert arbeidslivssenter som skal støtte arbeidsgivere som tilsetter personer med nedsatt funksjonsevne.

Les gjerne mer på våre nettsider: Råd og rettigheter – arbeid