Kategorier

I går hadde jeg gleden av å stille som representant for Kreftforeningen på åpningen av Ungdomsrommet på Radiumhospitalet. Øverst i niende etasje med utsikt mot byen og Oslofjorden har ungdom fått sitt eget treffsted.  Et sted hvor de kan få et lite avbrekk fra sengeposten; se en film, sjekke facebook, ha med venner, eller rett og slett gjøre ingenting.

Kreftforeningen har hatt en viktig rolle i etableringen av ungdomsrommet. Det startet i 2008 da vi hadde «ungdom med kreft» som tema for vår årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft. Midlene fra aksjonen ble den gang øremerket forskningsprosjekter for å bedre behandlingen for ungdom som fikk kreft. I tillegg ble det satt av penger til tiltak på sykehus som behandlet kreftsyk ungdom. Det finnes lekerom for barn som er på sykehus, og voksne har bibliotek og andre tilbud, men det er svært få tilbud rettet mot ungdom.

Ungdomstiden er for mange en vanskelig tid. Når man i tillegg blir rammet av en så alvorlig sykdom som kreft skaper dette ekstra usikkerhet og utrygghet. Mange blir liggende lenge på sykehus, langt borte fra venner og familie. Denne gruppen som er for gamle til å leke med lego eller for unge til å se «Tatt av vinden» på dvd, trenger et tilbud på sykehuset rettet mot deres behov og ønsker.

Det har tatt tid å få ungdomsrommet på plass. Mye grunnet kniving om lokaliteter, slik det ofte er på sykehus. Men når ungdomsrommet nå endelig er blitt realisert så har de fått det beste lokalet på hele Radiumhospitalet. Eller som klinikkleder Sigbjørn Smeland sa under åpningen; «dere har fått indrefileten på Radiumhospitalet».

Det er mange som skal ha æren for at ungdomsrommet er blitt etablert, men det er klart at uten alle de som bidro under Krafttak mot kreft 2008 hadde ikke dette blitt realisert. Da jeg stod der under åpningen i går hadde jeg to ønsker: det ene var at vi skulle fått til noe lignende på andre sykehus som behandler kreftsyk ungdom, det andre var at jeg skulle ønske de som puttet penger på bøssene vinteren 2008 kunne få mulighet til se hva pengene gikk til.

To ting er sikkert: Kreftforeningen vil fortsatt jobbe for at ungdom med kreft får et best mulig tilbud på norske sykehus, og jeg er sikker på at ungdomsrommet på Radiumhospitalet vil bli en suksess som kan vises frem som modell for andre sykehus.